foto voorzijde bs de Kronkelaar                              

Basisschool De Kronkelaar in Wagenborgen is een kindvriendelijke basisschool.

 

Dat wil zeggen een school, toegankelijk voor alle leerlingen, waar iedereen wordt gezien, een plek heeft en zich thuis voelt. Onze school kiest niet voor één richting, maar probeert uw kind juist in aanraking te brengen met verschillende richtingen, overtuigingen en meningen. Door het leren kennen, accepteren en respecteren van elkaar kun je echt "samen - leven”.

 

Onze samenwerkingsschool valt onder het bestuur van de  Stichting Openbaar Onderwijs Marenland