Informatie avond

 

Afgelopen dinsdag 3 september was het weer zover!

De jaarlijkse informatieavond voor ouders.

Op deze avond wordt er uitgelegd wat de leerlingen in groep 5 en 6 zoal doen gedurende de week en dit schooljaar.

Wat wordt er van leerlingen verwacht, welke methodes worden er gebruikt, wat zijn de regels in de klas, hoe gaan wij met elkaar om enz.

De opkomst was erg goed, zo'n 18 ouders hadden de moeite genomen om deze avond aanwezig te zijn.

Het was een gezellige avond, Onder het genot van een kopje koffie/thee en gevulde koek werden de ouders bijgepraat. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen.

Belangrijke zaken die besproken zijn :

  • Alle belangrijke informatie m.b.t. huiswerk en activiteiten van de groep worden vermeld op de website. De leerlingen krijgen geen briefjes meer mee.
  • In de groep wordt ook dit jaar veel aandacht besteed aan preventie pestgedrag.
  • Dictees en tafels dienen ook thuis goed geoefend te worden. Voor dictee kunnen de leerlingen gebruik maken van hun BLOON inlog.
  • Voor vragen kunt u altijd terecht bij de leerkracht, de drempel is laag maar u moet er wel over.

Bij deze wil ik de ouders bedanken voor hun inbreng en aanwezigheid.