Contract tegen pesten

Zoals ieder schooljaar wordt er in de klas veel gesproken over pesten en de gevolgen hiervan.

Vorig schooljaar zijn we begonnen met een drieluik in de klas. Op deze drieluik staat wat de leerlingen leuk gedrag, minder leuk gedrag en vervelend gedrag vinden.

Naar aanleiding van een aantal gebeurtenissen in de groep hebben de leerlingen gepraat over wat goed gaat en wat nog beter kan.

Dit leidde tot een aanpassing van de drieluik. Bij vervelend gedrag zijn er een paar dingen toegevoegd.

Ook hebben we afgesproken de vervelende dingen vast te leggen in een contract tegen pesten.

In de eerste schoolweek van het schooljaar 2013/2014 is dit contract besproken en goed bevonden door alle leerlingen. Om het contract officieel te maken hebben alle leerlingen en juf Karin hun handtekening eronder gezet.

 

Met zijn allen proberen we vanaf nu vervelend gedrag te voorkomen en toe te werken naar de belangrijkste van de drieluik, namelijk leuk gedrag.

Uiteraard zal dit zich met vallen en opstaan ontwikkelen, maar de eerste stap is gezet.

 

Een compliment voor de groep dat ze dit met z'n allen voor elkaar hebben gekregen.

 

Het contract hangt onder de klok in het lokaal, zodat het voor iedereen goed zichtbaar is.

Iedere week zal het contract besproken worden in de klas.