Terug

Bureau Halt

Vrijdag 8 april kwam iemand van Bureau Halt in de klas om een voorlichting te geven over online veiligheid. Het was een mooie, zinvolle les die goed aansloot bij de beleving van de kinderen. Er waren veel vragen, opmerkingen en verhalen van de kinderen. In de klas hebben we het geregeld over dit onderwerp maar het was goed om dit ook via een andere invalshoek te bekijken. Ze waren onder de indruk van de informatie die verteld werd.

 

Hieronder vindt u binnenkort verslagen van leerlingen en foto's van die gastles (foto's gemaakt door Iris). Ergens hieronder staat ook een brochure over die voorlichting voor de ouders. Deze is die dag ook meegegeven aan de kinderen. Meer informatie over Bureau Halt kunt u vinden op www.halt.nl en info over cyberpesten/meldingen e.d. op www.meldknop.nl

 

infoblad ouders online veiligheid