Contact mogelijkheden verkeerouders

 

Wilt u contact met de verkeersouders, dit kan op de volgende manier.

 

Persoonlijk bij school.

 

Via mail:

 

alexengrietje@hotmail.com  (mailadres Alex Bathoorn )

 

famhoogeveen@hotmail.nl (mailadres Silvia Kaslander)