De scholen zijn weer begonnen

 

Aan het begin van ieder schooljaar, word er extra aandacht gevraagd.

De vakantie is weer voorbij, en dus meer verkeer bij straat (voetgangers, fietsers, werkverkeer en auto's ).

Middels spandoeken in het dorp, worden de weggebruikers weer geattendeerd op het extra verkeer.

Deze krijgen dan weer te maken met veel "schoolverkeer".

 

Ook op school zelf, word hier aandacht aan besteed.

Schooljaar 2014 - 2015 is dit gebeurt met een 3 tal kleurplaten, in de vorm van ansichtkaarten voor alle groepen. 

Ouders hebben een ansichtkaart gekregen met een aantal wetenswaardigheden.