€118,01 voor de vluchtelingen

 

Wereldwijd zijn bijna 60 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking.

Bij acute nood zorgt Stichting Vluchteling voor directe hulp, zoals onderdak, medische zorg, hulpgoederen, voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.

Onlangs is het prachtige bedrag van €118,01 overgemaakt naar Stichting Vluchteling.

Zij kunnen het geld heel goed gebruiken voor vluchtelingen en ontheemden.

Stichting Vluchteling zet het geld in daar waar dit het hardst nodig is.

Heel hartelijk dank voor alle gaven in de periode van de zomervakantie tot de kerstvakantie.

Op dit moment zijn we druk bezig met het zoeken naar een nieuw doel om voor te sparen.

Zodra we een mooi doel hebben gevonden dan hoort u het als eerst.

We sparen voor het nieuwe doel in de periode van nu tot aan de voorjaarsvakantie.

We hopen dat u allemaal weer een bijdrage levert.

We zamelen geld in op de maandagmorgen in de al bekende spaarvarkentjes.

Dank u wel!