Goed met elkaar en je omgeving omgaan

 

 

Schoolregels

De schoolregels zijn bepaald door het team. Deze regels worden in de eerste schoolweek na de zomervakantie met de klas besproken. De schoolregels zijn gebaseerd op veiligheid, rust, orde en structuur. De regels zijn afgeleid van 3 grondbeginselen namelijk; denk aan jezelf, denk aan de ander en denk aan de omgeving. Onderaan is dit beginsel in dichtvorm concreter uitgewerkt.

We willen niet alles in een regel vastleggen, ‘gezond verstand’ is ons vertrekpunt en ons eindpunt. Vandaaruit spreken we kinderen aan. Ons doel is om niet alleen een fijne en veilige sfeer te creëren op school en in de klas maar ook om kinderen bewust te maken van zichzelf, de ander en de omgeving zodat zij ook in andere situaties buiten school dit ‘gezonde verstand’ kunnen toepassen. Dit proces is steeds in ontwikkeling en vraagt gedurende het schooljaar aandacht en bijsturing van de leerkracht.

De regels en afspraken worden regelmatig in de klas aan de orde gesteld. De schoolregels worden ieder jaar op de actualiteiten aangepast. De schoolregels zijn positief gesteld. De regels kunnen worden ondertekend door de leerkracht en de leerlingen. Onderstaande schoolregels worden gebruikt en naar eigen wens van de leerkracht/groep uitgebreid.

 

Bij het spelen binnen of buiten,

zal ik niemand buiten sluiten!

 

Hand in hand oké.

Slaan en schoppen, daar doen we niet aan mee!

 

Lachen is fijn!

Uitlachen doet pijn.

 

Je mag een kwartier voordat we beginnen,

wandelend naar binnen!

 

Neem in je gedachten mee,

een half uur na binnenkomst mag je naar de w.c.

 

Spullen van jou, spullen van mij:

zorg ervoor, dan blijven we blij!

 

Er is er één die praat,

zodat het beter gaat!

Leren doen we met elkaar,

helpen is een mooi gebaar.

 

Is de juf of meester bezig met een andere groep,

dan neem je je eigen werk even onder de loep!

 

Lever je werk netjes in,

dan heeft het nakijken zin!

 

Heb je iets goed gedaan,

dan laat ik mijn duim de lucht ingaan.

 

Als je denkt aan jezelf en elkaar,

dan wordt het een heel mooi jaar

 

 

 

 

 

De sfeer op school vinden we erg positief. Ook de manier waarop we met elkaar omgaan is prima. Dat willen we ook graag zo houden.