Nieuws van groep 1

 

Na de voorjaars vakantie gaan de kinderen uit groep 2 op dinsdag morgen vanaf 10.30-11.30 naar juf Mirjam.

De kinderen uit groep 0 en groep 1 spelen in de kleuterklas bij juf Ans.

De kinderen krijgen volop materialen, tijd, aandacht om te spelen.

We spelen met concreet materiaal.

De kinderen experimenteren en exploreren volop.

Door te doen komen ze (onbewust?) erachter hoe je ervaringen opdoet.

mbv zand: ervaringen van leeg naar vol.

mbv kralenrijgen: verschil in vorm en kleur en grootte.

mbv plankjes, blokjes, volgorde leggen van kort naar lang en van laag naar hoog.

Daarom is het zelfdoen en spelen met spullen die je kan vast pakken zo belangrijk!!

Af en toe geef ik een kwartetspelletje erbij zodat het sociaal aspect erbij komt, samen spelen,werken,luisteren, op je beurt wachten enz.

In de kring gaan we aandacht besteden aan taal oefeningen, voorbeeld rijmen uitgaande vanuit je eigen lichaam

vb:duim luim,zuim,ruim

vb: lip,wip,kip,sip.

De kinderen genieten volop. Helaas is de tijd vaak zo weer voorbij.