Week 29.

 

De laatste schoolweek:Thema Landen.

Ook voor mij is het de laatste schoolweek om op deze manier te werken.

Het zal voor mij even wennen zijn om op maandag in groep 2 en op donderdag in groep 1 te werken.

Na 35 jaar heb ik vooral om medische redenen deze keuze moeten maken.

Gelukkig blijf ik contact met kleuters houden en met De Kronkelaar!

 

Er gaan 16 kleuters over naar groep 2 naar juf Ellen en er komen 7 kleuters uit groep 1 bij.

Bij juf Mirjam blijven de 6 kinderen uit gr 0 nu in groep 1.

Op 4 september 2017 komen er 3 kleuters bij.

Welkom voor Jorien Bloem,Laurien Klimp en Thorsten Smit!!

 

Ik wens jullie een fijne tijd op Basisschool De Kronkelaar.

 

In deze laatste week wil ik alle ouders,die op wat voor een manier hebben geholpen bedanken.

Zonder hulp van U als ouders was het onmogelijk geworden om te werken met 29 kleuters.

 

Tot slot wens ik alle kleuters en hun ouders een fijne laatste schoolweek en alvast een fijne zomervakantie!

 

                 Vriendelijke groet van Ans.

 

 

Week 28

.

 

De ouders van Eline Hilbrink hebben mij gevraagd waar haar spijkerjasje is.

Ze zijn het jasje,voorzien van de naam van Eline al langere tijd kwijt.

Wilt U thuis de kapstok even controleren?

Graag het spijkerjasje met spoed terug naar de eigenaar!

 

Trefwoord thema is Een huis is een thuis.

Maandag,10 juli-Jouw huis.

Dinsdag,  11 juli-Bijbelvertelling.

Woensdag,12 juli-En huis en haar gasten.

Donderdag,13 juli- Welkom?

Vrijdag, 14 juli- Dag huis!

 

Het boekje trefwoord/onderbouw ligt ter in zageop mijn buro.

 

Gymles: Balanceren,ringen en tikspel.Herhaling vorige week.

             Klaarzetten:Marjan Beltman en Evelien Ploeger.

              Meelopen:Angela(moeder van Tatum).

 

Tema werkles:Landen.Week 2.

 

Tot ziens! Groetjes van Ans.

Nieuws week 27.

 

Maandagmorgen, 3 juli 2017 liggen de rapporten op de kinderstoeltjes.

Inmiddels zijn de oudergesprekken voor de kinderen, die na de zomervakantie in groep 1 bij juf Ellen komen geweest.

Ouders,die een gesprek met mij nodig vinden, kunnen een gesprekje aanvragen.

Ik hoop dat de rapporten voor u duidelijk zijn. We willen de rapportbriefjes voor a.s. donderdag 6 juli graag terug,zodat we een rooster kunnen maken voor evt. gesprekken voor broertjes en zusjes.

 

Methode:Trefwoord heeft als laatste onderwerp HUIS.

              Maandag een liedje over je huis.

              Dinsdag,een stevige plek(bijbelverhaal)

              Woensdag,bescherming,een veilige plek.

              Donderdag,een eigen plek,vertrouwd.

              Vrijdag,geen huis voor de zwerfkat.

 

Gymles a.s. maandag:balanceren,lopen over smalle planken.

                                ringen.

                                tikspel.

We krijgen hulp van Simone Doornbos en Janine Poortinga voor het klaarzetten.

Marlies Sportel loopt mee met de kleuters.

 

U hebt kunnen lezen,dat thema laatste schoolweek landen is.

Brechtje en ik willen de klas aankleden met dit thema.Dus vlaggen,maskers,muziekinstrumenten en  ander activeringsmateriaal is welkom!!

Ik ga nu de laatste rapporten schrijven en wens jullie een fijn weekend!

 

           Groetjes van Ans. 

Foto's Schoolreisje Sprookjeshof.

 

Week 25.

 We kunnen terug kijken op een mooie schoolreis!De foto's staan op de web-site.

Samen met de kleuters hebben we woensdagmorgen ze bekeken.

De groepsfoto van groep 1 hangt aan het bord bij de ingang van de kleuters.

 

Op de dag van het schoolreisje had zich 1 moeder gemeld! We  zijn heel blij met haar!

Helaas is het kleutermateriaal niet schoon. We plannen in de laatste schoolweek nog een oproepje voor woensdag 19 juli vanaf 12.30 uur.U krijgt nog bericht over de andere activiteiten van de laatste schoolweek; maar noteer alvast woensdag, 19 juli!!!

 

Over hulp gesproken; de sportdag staat gepland op a.s. vrijdag,23 juni. We willen heel graag weer een sportdag.Het zal ook doorgang vinden. Hoe??

Nader bericht volgt!!

 

We zijn klaar met de cito-taal- en rekenen toetsen.Ik ga de komende week afspraken met de ouders van de kinderen maken, die na 1 oktober 2012 en voor 1 januari 2013 5 jaar zijn geworden. U mag ook contact met mij opnemen!

 

We gaan in week 25 starten met de wandel vier daagse.Veel succes alle lopers en toeschouwers!

Donderdag,22 juli ben ik niet op school i.v.m. ziekenhuis bezoek.

Ik hoop wel bij de intocht van de 4-daagse aanwezig te zijn.

 

 Groeten van Ans.

 

 

Week 24.

 

Maandag 12 juni a.s. gaan we om 8.15 uur groep 5 en 6 uitzwaaien. Het is de bedoeling dat de kinderen uit groep 1 daarna op hun stoel in de kleuterklas gaan zitten.Na namen lezen gaan we naar de sporthal.Dienko v. Niejenhuis en Sabine Doddema gaan de grootmateriaal toestellen klaar zetten.

We hebben les 9 op het rooster staan. We gaan touwtje springen, duikelen aan de ringen en spelen pylonvoetbal.

Esther gaat mee als begeleider voor het aan-en uitkleden.

 

Dinsdag 13 juni 2017 gaan wij op schoolreis!

De nieuwe school t-shirtjes liggen op de stoeltjes klaar.Om 9.00 uur kunt u uw kind een shirtje aantrekken.De bus vertrekt om 9.15 uur,dus kom niet te laat.

 

Dinsdag,13 juni, hebben we u nodig om te helpen afwassen van het kleutermateriaal. Het kleuterlokaal is  na 9.15 uur leeg. U kunt met soppen beginnen!

 

Methode trefwoord besteed de komende week aandacht aan vreugde en verdriet.

 

In week 24 gaan de kinderen uit groep 1 werken uit hun eigen schrift(z.g.n. cito-toetsen)rekenen.

In week 23 heb ik werkboek taal afgenomen. Dit kost met deze grote groep veel tijd en..nakijkwerk;dus nog even geduld a.u.b.

 

We zijn inmiddels ook gestart met een cadeautje voor vaderdag, want 18 juni is het zover.

We gaan deze week niet een werkles houden i.v.m. de bovenstaande aktiviteiten.

 

 

We hopen op een goed weekend!

Groeten van Ans.

 

 

 

Week 23.

 

We gaan deze week 2 dagen naar school.Vorige week hebben we inspectie bezoek gehad.We zijn zo blij met een voldoende!!

Heerlijk een waardering te krijgen!

Op 1 juni waren de ouders van de Kronkelaar uitgenodigd door de identiteitsgroep.

De aanwezige ouders konden mopperen,maar vooral opperen,  over de manier waarop we bezig waren geweest met de methode: Trefwoord.

Op mijn buro ligt trefwoord/onderbouw,als U het boekje ook eens in wilt zien is dat geen probleem hoor!

Op deze avond hoorden we dat de meeste kinderen niets vertellen over de lessen van Trefwoord.

Het blijkt niet alleen bij de 4- en 5 jarige kinderen voor te komen.

In week 23 gaat de methode over boos zijn en mopperen.

Deze week ga ik de cito-taal toetsen afnemen in groepjes van 8 kinderen per keer, de toetsen bestaan uit een deel 1 en een deel 2 gedeelte.

Per gedeelte zijn het ongeveer 25 vragen,dus taal 2x 25 vragen en rekenen 2x25 vragen.

Ik heb de kinderen in 3 groepen verdeeld.

In juni 2017 worden de zgn.najaarskinderen voor de eerst getoetst. Het klinkt een beetje warrig als ik dit zo nalees.

Als ik klaar ben met het toetsen zal ik U van de eindresultaten op de hoogte stellen.

Begrijp mij a.u.b. goed dit zal even veel tijd kosten met zo<n grote groep.

De kinderen geboren  vanaf januari 2013 worden nog niet getoetst, die blijven in groep 1.

 

 

                             Het is  vrijdagmiddag,2 juni 2017.Ik sluit de computer en ga genieten van een paar vrije dagen.

                             Fijne pinksterdagen en tot a.s. donderdag,   Groetjes van Ans.

 

 

 

Week 21.

 

Ik hoop dat de moeders tevreden zijn met hun moederdagcadeau.Er zijn van 2 moeders een positieve reaktie binnengekomen.Gelukkig geen negatieve berichten; dus denk ik geen  bericht; is goed bericht!

In deze week staat volgens onderbouwd thema:vissen centraal.

We hebben geen school op donderdag en vrijdag. We wilen de opdrachten graag met alle 29 kinderen maken.Daarom gaan we met twee groepen aan dezelfde taak werken.

Maandag,22 mei liggen de werkjes van thema: foto-graaf op de stoeltjes klaar.Het zou mooi zijn als u van huis een tas meeneemt. We hebben geen plastictassen meer op school.

 

 

                                Totziens,groetjes van Ans.

Week 20.

 

De vorige week had ik u vertelt dat we 1 week over de fotograaf zouden werken.

De kinderen uit groep 1 zijn super enthousiast met de foto-toestellen bezig.

We gaan nog 1 week met thema: De fotograaf door!

In week 20 gaan de kinderen een foto-lijstje borduren.We hebben een stagaire, dus hulp om de borduurnaald en draad bij het werk te houden.

We gaan pasfotoos tekenen.Van z.g.n. constructie-materiaal,lego,plasticant en nopper of lego mag ieder kind een foto-toestel maken.

We gaan schrijflijnen tekenen op papier.Alle spulletjes over de fotograaf blijven welkom.

Vrijdag,12 mei j.l. hebben 5 kleuters een nieuwe tekening mogen maken voor de foto-lijsten in de hal.Het is nu nog niet droog,maar a.s. maandag zal de stagaire de 5 lijsten vullen. ideee

Donderdag, 18 mei ga ik op bezoek bij O.B.S. De Garven te Delfzijl om nieuwe ideeen op te doen.Juf Louise  vervangt mij.

 

 

 

                                       Tot maandag! Heel veel plezier met moederdag.

 

                                                                                                                      Dag,Ans.

 

 

 

Week 19.

 

We gaan 1 weekje werken over het beroep (school)fotograaf.

A.s. woensdag gaan de kinderen met hun evt. broertjes en/of zusjes op de foto.

We gaan ook met de klasgenootjes op de foto.

Op school heb ik een paar oude foto-toestelletjes gevonden.

Als U thuis nog een statief,foto-rolletje of andere spulletjes hebben,die te maken hebben met dit onderwerp mogen we het van u lenen?

We gaan in de klas een foto-toestel knutselen van een doosje met een w.c. rolletje.

Andere ideeen zijn welkom.

 

 

We hebben nog geen vervoer genoeg om maandag,15 mei naar de bibliotheek te gaan;U kunt zich nog aanmelden tot woensdag 10 mei.

 

Donderdag,11 mei a.s. komt Juf Rianne om 12.30 uur voor de tweede keer bij ons in de klas.

Juf Rianne werkt als dans-juf voor het Ivak.

We leren in de klas letters,zij gaat de kinderen d.m.v. dans letters aanleren.

De kinderen doen heel goed mee!

 

Ik wens u allen een fijne bevrijdingsdag en goed weekend!

 

                           DAG,groetjes van Ans. 

Week 18.

 

In de week van 1 t/m 4 mei 2017.

 

Maandag 1 mei vieren we de 5-de verjaardag van Marinda,ze wordt zondag,23 april 5 jaar!Van harte Marinda! Het is dan z.g.n. mei-vakantie,maar het is nog april.

Juf Brechtje heeft een mooie feestmuts gemaakt.

Binnenkort wordt Daniel ook alweer 5 jaar.Wat vliegt de tijd.

We zijn vrijdag,5 mei (alweer)vrij.

In week 18 starten we met het maken van een moederdagcadeau.

 

Donderdag,4 mei  krijgen we een dansles van het Ivak,juf Rianne leert de juffen en de kinderen te dansen op letters,We zijn heel benieuwd hoe dat zal gaan.

 

We hebben een uitnodiging gekregen van Barbara van Hofslot.Zij werkt voor de bibliotheek in Delfzijl.

De kinderen uit groep 1 worden op maandag,15 mei om 9.00 uur in de bieb verwacht.

De bedoeling is dat we vanaf school vertrekken met genoeg aoto,s.

We krijgen info over het boek: "Trol en het Pieterje

"Daarna gaan we in kleine groepjes spelletjes spelen in de bibliotheek.

De ouders,die meerijden blijven helpen bij de spelletjes.

We gaan als we genoeg mensen krijgen,die willen rijden en willen helpen.

U kunt zich opgeven tot woensdag,10 mei!

Als er te weing aanmelding is gaan we dus (helaas) niet.

Groep 1 gaat voor de 10-00 uur pauze en groep 2 na de 10.00 uur pauze.

Als we wel gaan vervalt gym-les.

 

 

Over het mee-lopen naar de gym-lessen komen we af en toe nog hulp te kort.

Er hangt in de hal,de ingang van de kleuters een opgave lijst.

U ziet het we kunnen niet zonder uw hulp.

 

 

 

               Ik wens u allen totslot een fijne weekje vrij toe en  heel veel plezier op koningsdag!!!!!

 

 

                                                          Ans H.

 

 

Groep 1

Vandaag is het donderdag,13 april 2017.

 

Vandaag hebben we op school pasen gevierd.We vinden het belangrijk dat de kleuters leren waaarom we pasen vieren.

In het boekje: Drie ei is een paasei, van Jacques Vriend en Dagmar Stam is op een eenvoudige manier uitgelegd wat pasen is.

Met alle kinderen van B.S.De Kronkelaar zijn we vandaag op een geweldige manier samen pasen gaan beleven.

Ik hoop dat a.s. paasdagen ook bij u thuis pasen wordt beleefd.

We gaan in week 16 verder met thema:lente.

Dinsdag gaat Juf LIesbeth ervaringen opdoen bij een collega-kleuterjuf.Er komt vervanging!!!

Woensdag,19 april 2017 gaan we na de 10.00 uur pauze een bezoekje brengen aan Fam.Slagter,Hoofdweg 141 in Wagenborgen.Er zijn lammetjes geboren.

We doen dit jaar niet mee aan koningsspelen,want we houden een sportdag,nader info volgt.

In week 16 ga ik bezig met rijmtoetsen.

 

Ik wens u allen fijne paasdagen!

 

 

Groeten van Ans. 

 

Nieuws

 

Naar de geitjes

Foto's Bezoek Margot Thema Mol