April 2014

 

 

Nieuws van groep 2

 

Juf Frieke neemt groep 2 twee keer in de week even apart als voorbereiding op het werken in groep 3. Groep 2 krijgt dan werk aangeboden op het gebied van taal / lezen, rekenen en schrijven.

Voor taal / lezen worden een aantal letters aangeboden dat noemen we fonemisch bewustzijn. We bieden de letters aan als klanken, we letten op de vorming in de mond, of de klank kort of lang is en we voelen of de klank stemhebbend of stemloos is. Dat is te voelen door de vingers op de keel te leggen en dan de klank uit te spreken. Daarna gaan we woorden bedenken met die klank en gaan we horen en kijken of die klank vooraan, achteraan of in het midden van het woord staat. Van een aantal woorden bedenken we lange en korte zinnen.

Voor rekenen zijn we bezig met tellen, getallen en hoeveelheden. We tellen tot 20 en weer terug, we tellen met sprongen van 2, 5 of 10. We leren welke getallen erbij horen en hoeveel het zijn. Daarbij maken we eenvoudige sommen en leren rekenbegrippen zoals: meer, minder, evenveel, het meeste, het minste, eerste, laatste, 1e, 2e, 3e enz.

Met de voorbereiding op het schrijven letten we de pengreep en op de schrijfhouding en we oefenen een aantal schrijfbewegingen.

 

 Groetjes Juf Frieke

 

 

 

Foto's  Groep 2