Handige weetjes groep 4

 

Groep 4

Groep 4 bestaat uit 23 leerlingen. Op maandag, dinsdag en woensdag werkt juf Ingeborgh en de overige dagen juf Liesbeth. 

 

 

Gymnastiek

De dinsdag en vrijdag zijn onze gymnastiekdagen. Dinsdag gaan we aan de slag met toestellen en op vrijdag hebben we een spelles.Dinsdag en vrijdag beginnen we om 8.15 uur met de gymles. Vanaf 8.00 uur is er een leerkracht aanweizig in de gymzaal. Onze vakleerkracht Danny geeft de komende periode een aantal gymlessen op donderdag. Op die dagen vervallen de gymlessen van de vrijdag en komen de leerlingen gewoon om 8.15 u. naar school. 

 

Gymlessen meester Danny

8 september

6 oktober

10 november

8 december

19 januari

16 februari

23 maart

18 mei

22 juni

 

Op deze donderdagen gymmen we met meester Danny. We komen deze dagen eerst op school. De gymles begint om 9.15 uur. 

 

 

 

Crea middag

Op woensdagmiddag hebben we onze creamiddag. 

De resultaten van onze inspanningen zijn in de klas te bewonderen.

 

 

Kieskast

 

De kieskast in de klas betsaat uit verschillende materialen waarmee kinderen aan de slag kunnen als ze klaar zijn met hun opdrachten. Mini loco, puzzels techniek en gezelschapsspelen zijn onder andere in de kast te vinden.

 

 

Daghulpen

 

Iedere dag helpen twee leerlingen de juf met het verzorgen van de klas. Op de lijst kan je zien wanneer je aan de beurt bent. 

 

 

Computers

 

Ook voor de computers hebben we een lijst waarop te zien is welke kinderen op de computer mogen. Tijdens de lessen gebruiken we leerstofgerichte activiteiten en tijdens vrij spelen mogen er , volgens de gemaakte afspraken met de leerlingen,spelletjes gespeeld worden. Leuke oefensites om thuis mee aan de slag te gaan kunt u vinden bij het nieuws van groep 3.