Terug

Huiswerkblok groep 8

Beste leerlingen en ouders van groep 8

 

Kort geleden hebben we elkaar nog gesproken. We hadden toen gesproken over o.a. het voortgezet onderwijs, doelen voor de komende perioden en ook over een huiswerkblok. Wel dat huiswerkblok gaat deze week starten.

 

Het doel van dit huiswerkblok is om jullie beter voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. In dat blok hoop ik dat jullie leren omgaan met het gebruiken van een agenda, leren plannen, proefwerken leren, omgaan met eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid…. Het blok duurt ongeveer 9 weken, tot het schoolkamp in juni. Een mooi vooruitzicht om naar toe te werken.

 

Het huiswerk wat je op krijgt wordt opgeschreven in je agenda. Dus het is belangrijk om elke dag je agenda mee naar school te nemen en weer mee naar huis. Als je je agenda vergeet dan zul je dat op een andere manier moeten opschrijven of onthouden. Dat is dan jou verantwoordelijkheid. Mocht je een keer afwezig zijn dan is het ook jou verantwoordelijkheid om bij je klasgenoten of bij mij na te gaan of je geen huiswerk hebt gemist. Hier ligt een mooie uitdaging voor jullie.

 

Halverwege het huiswerkblok moet je een boekverslag inleveren en aan het eind van het blok moet je ook een werkstuk inleveren. De precieze datum staat in je agenda.

 

 

Het werkstuk

 

Hieronder staat waaraan je werkstuk moet voldoen. Het werkstuk wordt gedeeltelijk getypt en geschreven. Het lettertype moet duidelijk leesbaar zijn en niet groter dan 12. De inleiding en het slot moet met de hand worden geschreven.

 

 • Je werkstuk moet gaan over een land naar keuze
 • Schrijf de tekst zoveel mogelijk in eigen woorden. Leg moeilijke woorden uit. Plaatjes zijn uiteraard welkom.
 • Maak een mooie en aantrekkelijke voorkant. Daarop staat staat duidelijk het land, datum, je eigen naam en groep.
 • Het werkstuk moet voorzien zijn van een inhoudsopgave met paginanummering. Hierin staan alle hoofdstukken met hun onderwerpen vermeld.
 • Hoofdstuk 1 moet een inleiding zijn. Waarom heb je voor dit land gekozen? Wat weet je al van het land? Bedenk 5 vragen over dat land die je wilt beantwoorden in je werkstuk. Dit hoofdstuk schrijf je met de hand.
 • Schrijf een hoofdstuk over algemene informatie over dat land. (ligging, aantal inwoners, hoofdstad, bergen, rivieren..)
 • Schrijf een hoofdstuk over de hoofdstad.
 • Schrijf een hoofdstuk over een beroemd persoon
 • Schrijf een hoofdstuk over bijzondere bouwwerken/kunst/..
 • Bedenk zelf nog 2 hoofdstukken
 • Het laatste hoofdstuk, het slot, moet gaan over je vragen uit hoofdstuk 1. Schrijf ze op en beantwoord ze in dit hoofdstuk. Dit hoofdstuk schrijf je met de hand.
 • In totaal dus 8 hoofdstukken
 • Als laatste schrijf je nog een literatuurlijst. Welke boeken en sites heb je gebruikt?

 

Een beste opdracht die je goed moet verdelen over de komende 9 weken. Bedenk thuis een plan hoe je dat wilt gaan aanpakken.

 

Ik ben erg nieuwsgierig naar de werkstukken. Maak er wat moois van.

 

 

Het boekverslag

 

Het boekverslag wordt gedeeltelijk getypt en geschreven. Het lettertype moet duidelijk leesbaar zijn en niet groter dan 12. Hieronder staat wat er verder in je boekverslag moet komen te staan.

 

 • Een voorblad met daarop je naam, datum, titel en een mooie tekening van het boek.
 • Algemene gegevens: Titel, auteur, aantal bladzijden, illustrator en uitgever
 • De auteur: Informatie over de auteur: Persoonlijke informatie, heeft hij andere boeken geschreven, prijzen gewonnen?..
 • Titelverklaring: Leg uit waarom de schrijver voor deze titel heeft gekozen?
 • Hoofdpersonen: Wie zijn de belangrijkste personen van het boek?
 • Beschrijving van de hoofdpersonen: Leeftijd, karakter, bijzonderheden..
 • Tijd: Wanneer speelt het verhaal  zich af en wat is het tijdsbestek van het verhaal?
 • Plaats: Waar speelt het verhaal zich af. (Stad, dorp, land..) Geef een omschrijving van die omgeving.
 • Samenvatting van het verhaal: Probeer in het kort de grote lijnen van het verhaal in eigen woorden op te schrijven. (let op, dat is niet de achterkant van het boek overschrijven)
 • Mening: Wat vond je van het boek? Wat waren voor jou mooie momenten in het boek? ..
 • Een recensie: Verplaats je in de rol van een criticus. Jij hebt het boek gelezen en je moet van het boek een recensie schrijven voor een krant. Dit moet met de hand worden geschreven. Je mag het opleuken met een plaatje van het boek of een mooie tekening.

 

 

  

Succes en maak er wat moois van. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat

 

Meester Roeland