Informatie over geschiedenis, aardrijkskunde en biologie.

 

De leerlingen in groep 5 en 6 krijgen 1x per week een geschiedenisles, een aardrijkskundeles en een biologieles.

                                                     

Geschiedenis en aardrijkskunde.

De lessen voor geschiedenis en aardrijkskunde zijn verdeeld in hoofdstukken.

ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een toets. Het cijfer voor deze toets telt mee voor de beoordeling op het rapport.

Na de tweede les van ieder hoofdstuk, krijgen de leerlingen een samenvatting mee van de besproken leerstof.

Zij hebben dan twee weken de tijd om de leerstof voor de toets ook thuis te leren.

Op de samenvatting staat voor welke datum de toets geleerd moet worden. Dit is ook terug te vinden op het mededelingenbord en op de website onder het kopje "huiswerk". Hou de website dus goed in de gaten!

De leerlingen krijgen maar 1 samenvatting per keer. Wanneer uw kind de samenvatting vergeet of kwijtraakt, krijgt het geen nieuwe. Uitzonderingen daargelaten!

De leerlingen krijgen hun gemaakte toets, met cijfer, dezelfde week mee naar huis

 

                                                               

 

 

Biologie

We werken met biologie een aantal weken aan een thema. Wanneer het werkboekje uit is, krijgen de leerlingen een samenvatting mee van de aangeboden leerstof.

Zij krijgen dan twee weken de tijd om de toets te leren. Op de samenvatting staat de datum voor wanneer de toets geleerd moet worden. Uiteraard staat dit ook op de mededelingenbord en op de website.

De leerlingen krijgen hun gemaakte toets, met cijfer, dezelfde week mee naar huis.

                                                                  

Heeft u nog vragen, kom gerust even langs!