Inzet juf Saskia    

 

 

Groep 5 en 6 is qua leerlingen een grote groep.

Om ieder leerling de aandacht te geven die het nodig heeft, hebben we besloten de groep tot aan de Kerstvakantie op de dinsdagmorgen te splitsen.

Juf Saskia zal dan lesgeven aan groep 5 en juf Karin aan groep 6.

De leerlingen van groep 5 kennen juf Saskia goed en andersom is dit ook het geval.

Op deze manier hebben we wat extra ruimte om leerlingen die extra instructie en begeleiding nodig hebben, dit te bieden.

Uiteraard houdt dit in dat er dan 3 juffen voor de groep staan. Dt beseffen we goed. Echter kan het de komende periode ook veel opleveren.

Daarnaast werken juf Saskia, juf Ina en juf Karin op dezelfde manier.

We hopen dat u dit als positief ervaart en mocht dat niet t geval zijn, dan horen wij dat graag.

 

De leerlingen ziten vanaf kwart voor negen tot twaalf uur in de personeelskamer.

 

Juf Louise is in ieder geval deze week nog op de middagen aanwezig.

 

Heeft u vragen, schroom dan niet en kom langs!