Terug

Thema kern 11: Wat bewaar jij?

In musea worden uiteenlopende zaken bewaard en tentoongesteld. Veel kinderen zijn ook dol op het verzamelen van spullen. Op de thematafel zullen we allerlei zaken uitstallen die te maken hebben met de onderwerpen ‘museum’, ‘verzamelen’, ‘kunstwerkjes’ en ‘hobby’s’. Woorden die daarbij aan bod komen zijn onder andere: het album, breekbaar, de dino, het oudst, iets dubbel hebben en de tentoonstelling.

Afbeeldingsresultaat voor veilig leren lezen kim versie kern 11

Woordtypen in kern 11

De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 11 zijn:

 • woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ig of -lijk, zoals: veilig en eerlijk;
 • woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ing, zoals: buiging;
 • samengestelde woorden van drie lettergrepen, zoals: prentenboek en inpakken;
 • verkleinwoorden van drie lettergrepen die eindigen op -je, -pje of -tje, zoals: leesboekje, bezempje en appeltje;
 • woorden van twee of drie lettergrepen die beginnen met on- of ont-, zoals: onweer en ontbijt;
 • woorden van drie lettergrepen die beginnen met be-, ge- of ver-, zoals: bedoelen, gevaren en vertellen.

 

De leerlingen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:

 • woorden van drie lettergrepen met een of meer open lettergrepen, maar niet met een open lettergreep aan het einde, zoals: krokodil en kamperen (maar dus niet: kimono);
 • woorden van drie of meer lettergrepen die eindigen op -ste, zoals: gevaarlijkste;
 • woorden van twee of meer lettergrepen die eindigen op -tie, zoals: vakantie;
 • leenwoorden, zoals: computer;
 • woorden met meerdere open lettergrepen (vlak) na elkaar, zoals: museum.

 

Spelling

We herhalen de woordtypen die in de vorige kernen werden geoefend met spelling, zodat ze aan het eind van de kern worden beheerst.

Verder maken de kinderen kennis met één nieuwe spellingcategorie, namelijk samengestelde woorden met alle mogelijke clusters, zoals: grasspriet en viltstift.

 

Begrijpend lezen

Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen, waarbij in de werkboekjes met name de juiste antwoorden moeten worden gekozen. Aan het eind van deze kern leren de kinderen ook zelf antwoorden te formuleren en zinnen in de juiste volgorde te zetten. We bespreken de opdrachten altijd met de kinderen, om zo hun inzicht in wat belangrijk is om een tekst te kunnen begrijpen te vergroten.

 

Functioneel en creatief schrijven

In deze kern werken we aan een klassenmuseum. Elk kind kan hieraan een bijdrage leveren door bijvoorbeeld naam- en informatiebordjes te schrijven bij een presentatie van zijn of haar eigen hobby. Ook leren ze vragen te formuleren over de hobby’s van hun klasgenoten, die ze aan elkaar kunnen stellen.

 

Toetsing

Aan het eind van deze kern toetsen we weer van alle kinderen de lees- en spellingvaardigheid en ook de woordenschat. In mei/juni nemen we ook weer Citotoetsen af. De kinderen maken dan voor het eerst ook een toets begrijpend lezen van Cito.