Terug

Thema kern afsluiting: Een wereld vol boeken

In deze laatste kern komen opa en Kim en de andere personages van het Puddingboomplein terug in het verhaal ‘De verhalendief’. De verhalendief uit de titel blijkt uiteindelijk de meester van groep 4 te zijn, die in de bibliotheek boeken heeft verzameld voor het nieuwe schooljaar. Door dit verhaal en de activiteiten in kern afsluiting ervaren de kinderen dat boeken hun wereld verruimen en dat ze door boeken ontdekkingen kunnen doen. We stimuleren de kinderen om na te denken over welke boeken ze willen lezen in de zomervakantie. Daarnaast staan we stil bij andere activiteiten die met vakantie te maken hebben, zoals sport en spel, zomer en waterpret, en speeltuin en pretpark.

Afbeeldingsresultaat voor veilig leren lezen kim versie kern afsluiting 

Geen nieuwe woordtypen lezen of spellen

In deze kern komen geen nieuwe woordtypen meer aan bod. Tijdens de lessen lezen en spelling oefenen de kinderen verder met alles wat ze het afgelopen jaar hebben geleerd en tijdens de andere lessen passen ze het geleerde toe door zinnen en korte tekstjes te schrijven, voor te lezen en eventueel een presentatie te geven. Deze lessen zijn gekoppeld aan woordenschatuitbreiding.

De kinderen oefenen in groepjes het voordragen van teksten met het boekje ‘Toneellezen’, waarin ze allemaal een rol voor hun rekening nemen.

 

Lezen in de vakantie

En dan breekt de vakantie aan! We doen mee met vakantielezen van de bibliotheek. Meer informatie hierover krijgt u nog.