Medezeggenschapsraad

 

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden.

 

Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de ouders en het personeel gekozen volgens de bepalingen van onderstaand reglement(en).

 

De medezeggenschapsraad van de Kronkelaar bestaat uit de volgende personen :

 

Jeroen Timmer (oudergeleding) - secretaris

Ellen Kingma (personeelsgeleding) - lid

Marian Beltman (oudergeleding)  - voorzitter

Roeland Bosch (personeelsgeleding) - lid

 

Arjan v.d. Kooi - directeur (adviserende rol)

 

De medezeggenschapsraad komt gemiddeld 5x per schooljaar bijeen.

 

Wilt u contact opnemen met de MR, dan kan dat onder andere via het volgende e-mailadres:

mr-dekronkelaar@marenland.org

 

 

Download hier het reglement van de MR

 

Download hier het huishoudelijkreglement van de MR