week 20

 

Lezen

De kinderen krijgen deze week een nieuw boekje met leeskaarten. We oefenen iedere week met 1 kaart. Succes met oefenen.

 

Tafel 8

Op 1 juni tafel van 8. Succes met oefenen.

 

Spelling

 

We slaan wat stof over uit de methode. In de komende citotoets van spelling zitten maar liefst 11 woorden waarin de open en gesloten lettergreep in zit. Deze afspraak zit achterin in de methode en gaan we alvast mee beginnen.

 

We oefenen met het woord te verdelen in klankgroepen.

sla - ger

ja - ger

Wanneer je een lange klank hoort aan het einde van een klankgroep schrijf je maar 1 teken.

 

ba - kker

fle - ssen

Wanneer je een korte klank hoort aan het einde van een klankgroep schrijf je de volgende letter dubbel.

 

 

 

week 14

 

Wat een rare, gekke periode. Gelukkig zijn we allebei weer beter. Door omstandigheden afgelopen periode geen nieuws. Onze excuses voor het ongemak.

 

Spelling

Bloon staat klaar om mee te oefenen.

Vorige week hebben de kinderen 2 nieuwe afspraken geleerd.

 

       

 

Dit zijn de woorden lach, pech, toch, zich.

 

Deze week leren we verkleinwoorden schrijven.

 

 

 

 

Rekenen:

Donderdag 6 april de tafel van 7

 

Komende week oefenen en herhalen we de sommen van blok 5.

Belangrijke oefenstof voor de komende week:

- erbij en eraf sommen t/m 100 met overschrijding van het 10-tal bijv. 56 + 26 = (uitrekenen op de getallenlijn)

- klokkijken uren, half uren, kwart voor en kwart over

- herkennen van tafelsommen / kennis van eenvoudige tafelsommen

 

 

 

 

 

 

 

 

week 9

 

Hebben jullie allemaal een fijne vakantie gehad? We gaan weer flink aan de slag. We hebben er zin in!

 

Spelling

Jullie kunnen oefenen met bloon. De nieuwe lijsten staan voor jullie klaar.

De inloggevens zijn veranderd.

wagenborgen4 wachtwoord groep4

Je kan niet meer inloggen met je eigen wachtwoord.

 

Rekenen

We beginnen met het nieuwe boek.

Komende week aandacht voor:

-figuren leggen

-optellen t/m 100 op de getallenlijn

 

Dit blok gaan we ook verder met klokkijken. 5 over / 10 over, 5 voor / 10 voor, 5 over half / 10 over half etc.

Dit wordt vaak al moeilijk ervaren. Vraag u kind af en toe eens hoe laat het is. Dagelijks even oefenen helpt.

 

Leesbladen

We herhalen deze week blad 22 en 23.

 

Bibliotheek

Op 4 april gaan we naar de bibliotheek in Delfzijl. Ik zoek hiervoor vrijwilligers die willen rijden. Graag opgeven op het memobord in de klas.

   

week 7

 

leesbladen 24 en 25 zijn aan de beurt

16 februari tafeltoets 2,3,4

 

Weektaak

Al een aantal weken werken we aan een weektaak. Wij hebben een map met daarin allerlei werkjes voor de weektaak. Deze maken we wanneer we klaar zijn met ons reguliere werk. We krijgen twee per week ook tijd om met de weektaak aan de slag te gaan. In de weektaak zit ook een computer of ipad opdracht.

 

Spelling

De week woorden met au / ou.Morgen staat bloon ook weer klaar.

 

SchoolschrijverVorige week heeft de schoolschrijver ons verteld hoe je een boek schrijft. We hebben ook al een werkje over jezelf geschreven en getekend. Spannend wat we morgen gaan doen.....

 

Taal

Het blok gaat over dierenmanieren. We lezen een stukje uit Vos en Haas en leren woorden over dieren.

Kieuwen, beweren, de longen, oppassen, tralies, verzorgen, de zoo, de pup, de kitten, het zoogdier, de moedermelk

 

We leren zinnen schrijven met een waar- deel.

We leren lange zinnen korter maken. In een goede zin staat een wie-deel en een werkwoord.

 

Woordenschat

Deze week nemen we cito woordenschat af.

 

 

 

week 6

 

Schoolschrijver

Iedere dinsdag, 10 weken lang komt de schoolschrijver in onze klas. Vorige week hebben we al een leuke opening gehad. Van de bibliotheek hebben we een goed gevulde boekenkist gekregen met prachtige, bijzondere boeken. De schoolschrijver leert ons verhalen schrijven en spelen met taal. We hebben er zin in!!!

 

Komende week ronden we het blok van rekenen af met een toets. Dictee en de taaltoets waren vorige week. Deze week herhalen we. Volgende week beginnen we met een nieuw blok.

 

leesbladen: 22 en 23 zijn aan de beurt

 

16 februari: tafeltoets 2,3,4

 

week 4

 

 

bloon

 

Wegens wetgeving heeft bloon alle accounts gedeactiveerd. Ik heb een nieuwe anonieme account aangemaakt voor de groep.

Inloggen kan alleen in:

gebruikersnaam: wagenborgen4

wachtwoord: groep4

 

De persoonlijke accounts zijn niet meer actief.

De lijsten staan klaar.

 

 

Spelling

 

 

 

week 2

 

Gelukkig nieuwjaar!!!

We wensen de kinderen, ouders, verzorgers een gezond, gelukkig maar ook leerzaam 2017 toe.

 

Wij hebben een heerlijke vakantie gehad. We hopen dat alle kinderen ook goed zijn uitgerust. Er komt een belangrijke periode aan. Halverwege januari en begin februari worden de citotoetsen afgenomen. Dit doen we in kleine stukjes. Volgende week gaan we beginnen met begrijpend lezen.

 

Leesbladen

Jullie krijgen een nieuw boekje mee naar huis met leesbladen met daarbij een planning. Succes met oefenen.

 

Spelling

 

De lijsten voor de komende periode staan klaar. Kinderen kunnen inloggen met hun eigen wachtwoord of met

wagenborgen4, groep4

 

week 50

 

Tafel van 3

Wat gaat het goed met de tafel van drie. Voor de kinderen die de tafel niet hebben gehaald is er donderdag 22 december een herkansing. Succes!!

 

Spelling

Deze week leren we woorden met eur: deur, zeur, kleur etc.

We leren ook woorden met ur : jurk, kurk

Oefenen kan thuis met bloon. De lijsten staan klaar.

Volgende week maandag 19 dec  woordendictee en woensdag 21 decmber zinnendictee.

 

Rekenen

We springen heen en weer met tientallen.

43, 53, 63, 73

 

 

week 48

 

Door ziekte en het project was er vorige week geen nieuws. 

 

bloon / spelling

De nieuwe lijsten staan klaar. Succes met oefenen. In de week van 19 december gaan we het dictee afnemen. Succes met oefenen. Deze week leren we woorden met ei / ij. 

 

Tafel

De tafel van 3 is aan de beurt. 8 December overhoring. 

 

Project

Vandaag en woensdag krijgen we muziekles van het IVAK. We leren ritme tikken en spelen op verschillende instrumenten. Vorige week hebben we dansles gehad. Alles staat in het thema "vieren". Woensdagmiddag laten we zien wat we geleerd hebben. 

 

Lezen

Leeskaart 11 en 12

 

 

 

 

 

week 46

 

project

De projectweek is begonnen. We gaan het hebben over feesten en tradities. In een schoenendoos gaan we een feestje bouwen.

We hebben nog 4 dozen nodig! Wie helpt ons!

We krijgen muzieklessen en danslessen. De lessen worden verzorgd door de docenten van het IVAK.

 

lezen

Leeskaart 9 en 10

 

Spelling

We ronden thema 2 af. Deze week maken de kinderen een parkeerweekdictee. In dit dictee herhalen we woorden uit groep 3 en begin groep 4.

We maken deze week herhalings en plusbladen.

 

Rekenen

Donderdag toets tafel van 10, 2 en 5.

We leren al digitale tijd. (uren)

Aanvullen tot het volgende tiental. We gebruiken daar de vrienden van tien.

 

41 + ...... = 50          (1 + 9 = 10)

43 + ...... = 50          (3 +7 = 10)

 

week 45

 

Sint Maarten

Wat zijn de lampionnen mooi geworden. Ze hangen in de hal. Het ziet er heel gezellig uit. Jullie hebben goed je best gedaan. Vrijdag gaan we lampion lopen bij de aanleunwoningen. Nog niet iedereen heeft een stokje ingeleverd. Graag voorzien van naam. We zijn al druk liedjes aan het oefenen.

 

Lezen

Leeskaart 7 en 8

 

Spelling

Woensdag dictee. Woorden met f /v vinden veel kinderen nog lastig. Maandag zinnendictee. Oefenen kan thuis met bloon.

Oefen de lijst dictee blok 2.

 

 

Tafels

Donderdag 10 november herkansing tafel van 2 en 5.

 

Gymnastiek

Donderdag krijgen de kinderen les van meester Danny. De kinderen worden om 8.15 uur verwacht op school. De gymles van vrijdag 11 november komt te vervallen.

 

Juf Liesbeth

Zoals het nu lijkt geeft juf Liesbeth donderdag weer les.

 

Geschiedenis

We werken over de boerderij van 150 jaar geleden. We leren wat de verschillen zijn met vroeger en nu.

 

Taal

We herhalen werkwoorden, bijvoegelijk naamwoorden en leren een punt te gebruiken.

 

 

 

 

week 44

 

fietscontrole

Dinsdag mogen de kinderen op de fiets komen.

 

juf Liesbeth

Juf Liesbeth is helaas ziek. Ze heeft last van haar voet. Vanavond zal ze wel aanwezig zijn bij de gesprekken. We wensen haar beterschap!

 

lezen

Alle kinderen hebben maandag een oefenboekje mee naar huis gekregen. Deze week oefenen we leeskaart 5 en 6.

Hoe kan je oefenen:

- woord om woord

- samen hardop

- lezen op tijd, kan ik mijn tijd verbeteren?

- zoek de woorden op in de tekst

 

Succes met oefenen!

 

Spelling

 

oefen thuis op bloon, woordenlijst dictee

9 november woordendictee

14 november zinnendictee

 

tafel van 2

3 nov. toets

 

 

week 43

 

Kinderboekenweek

Wat hebben jullie allemaal prachtige verhalen en tekeningen gemaakt. We zijn trots op jullie!! Het zag er prachtig uit. 

Goed gedaan!!

 

Rekenen

We gaan beginnen met een nieuw blok. 

De tafel van 2 is aan de beurt. 3 November is de toets. Maandag krijgen jullie de tafel mee naar huis. 

10 November herkansing tafel van 5 en 2. 

17 november toets tafel 2,5 en 10

 

Spelling

Dit is een lastige afspraak omdat sommige kinderen dit niet goed kunnen horen. Oefen de woorden goed. 

 

Lezen 

Om je leesniveau te blijven ontwikkelen is het belangrijk om iedere dag te oefenen. Lekker lezen in een boek is het allerbeste!! Na de vakantie krijgen alle kinderen leesbladen mee om thuis te oefenen. 

 

 

week 42

Wij wensen jullie een fijne herfstvakantie.

 

week 41

 

kinderboekenweek

Wij zijn druk bezig met het schrijven van een verhaal. Eerst hebben we de schrijfhulp ingevuld. Over wie gaat het? Waar is het? Wat gaat er gebeuren? Hoe loopt het af? Daarna hebben we het verhaal geschreven. Sommige kinderen hebben het verhaal getypt op de computer. De kinderen die dat nog niet hebben gedaan gaan dit komende week doen. Komende week gaan we een illustratie tekenen. De verhalen en tekeningen kunnen een prijs winnen. Vrijdag horen we wie de gouden griffel en penseel gaan winnen.  Succes allemaal met het schrijven en tekenen. 

 

 

schoenendoos

Na de herfstvakantie hebben we projectweek. De kinderen hebben hiervoor een schoenendoos nodig. Bewaar uw schoenendozen. Wij kunnen ze goed gebruiken. 

 

tafel van 5

Donderdag 13 oktober toets tafel van 5. Succes met oefenen. Oefen ook het schrijven van de getallen. 

Online oefenen kan ook:

klik hier voor pacman

klik hier voor tafelslang

 

 

spelling

Ook deze week oefenen we met woorden die beginnen met de f en v. Dit is een moeilijke afspraak voor veel kinderen. De kinderen krijgen een envelop mee met oefenenwooorden. Ze hebben een spelletje geleerd hoe je deze woorden iedere dag in een paar minuten kan oefenen. In de klas hebben we de f /v tafel. Je mag spulletjes meenemen die beginnen met de f /v . Zo kunnen we deze moeilijke woorden nog beter onthouden. Op squla kan je deze afspraak ook oefenen. Woorden met f/v staan ook in bloon. De nieuwe lijsten voor komend blok staan klaar.

 

klik hier om naar squla te gaan om woorden te oefenen met f /v

 

 

week 40

 

Kinderboekenweek

Het thema van de kinderboekenweek is: Voor altijd jong. We gaan het over opa's en oma's hebben. We gaan zelf een verhaal schrijven en maken een illustratie. Voor onze thematafel zijn we op zoek naar spelletjes van vroeger. We heeft er een smyrna tafelkleed te leen? Oude boekjes? 

Alle kinderen mogen een foto meenemen van opa of / en oma. We geven deze foto's een mooie plek in de klas. 

Zijn er opa's en oma's die het leuk vinden om ons voor te lezen? U kunt zich opgeven bij de juf.  Zie meer informatie de brief die u heeft ontvangen over de kinderboekenweek. 

 

Gymnastiek

Dinsdag gymnastiek om 8.15 uur in de gymzaal. 

Donderdag gymles van meester Danny. De kinderen beginnen om 8.15 uur op school. De gymles van vrijdag komt te vervallen. 

 

Tafels

Wat hebben jullie goed geoefend!!!! Iedereen heeft de tafel van 10 gehaald. Goed gedaan. We gaan aan de slag met de tafel van 5. 13 Oktober volgt de toets. Oefen thuis ook met het schrijven van de antwoorden. Sommige kinderen draaien de antwoorden om. Bijv. 3 x 5 = 5. 

 

Rekenen

We leren te tellen met sprongen van 5 en 10. We tellen helemaal naar 100. 5 - 10 - 15 - 20 - 25 etc.. We leren ook terug te tellen. 

Het splitsen van getallen komt ook aan de orde. 

 

Creatief

Alles plakt in groep 4.......We zijn al twee weken aan de slag met papier-maché. Een ballon zijn we aan het beplakken. Best wel lastig....af en toe stuitert er een ballon door het lokaal. De komende week gaan we de ballon verven. Wat het gaat worden houden we nog even geheim. 

 

Spelling

 

Deze afspraak is voor veel kinderen erg lastig. We gaan hiermee flink oefenen. Thuis oefenen kan ook met bloon en squla. Met squla kan je bij het onderdeel spelling gericht oefenen met spellingsafspraken. Zie week 39 hoe je kan inloggen.  

 

Taal

We leren woorden die te maken hebben met de kinderboekenweek. We gaan het hebben over werkwoorden en bijvoeglijk naamwoorden. We oefenen hoe je een telefoongesprek moet voeren. 

 

 

 

 

week 39

 

Hulp

Wij zoeken ouders, opa's, oma's en anderen die rekenspelletjes (met als doel automatiseren) op school met de kinderen willen doen. Het gaat om 20 minuten per keer. U kunt er zelf voor kiezen of u 1 x per week, om de week of 1 x per maand komt helpen. Dagen en tijden kunnen we bespreken. U hulp is erg welkom!

 

Rekenen

We oefenen met klokkijken (hele en halve uren). We leren wat een maand kalender is en hoe je deze moet aflezen. Daarnaast oefenen we sommen tot en met 20. We herhalen sommetjes tot en met 10. Oefenen met de vrienden van 10 en de tweelingsommen. 

 

Klik op de link voor flitskaarten. Kan je thuis oefenen. 

 

http://cdn1.obsdewaarborg.nl/uploads/Editor/ingeborg/flitskaarten-tweelingen-en-harten.pdf

 

Squla

De gebruikersnaam en wachtwoord van squla zijn: 

wagenborgen5

groep5

 

Klik rechts in de witte menubalk op: speel squla. 

 

Er zijn oefeningen voor groep 1 t/m 8. 

 

Spelling

Deze week woensdag woordendictee en vrijdag zinnendictee. Je kan oefenen met bloon. Alle kinderen hebben hiervoor een account. Zie week 38. 

 

 

 

 

 

 

week 38

 

Gymnastiek

Dinsdag 20 september is er geen gymnastiek ivm onderhoud van de zaal. 

 

Taal

We leren wat een woordspin is. We gaan ook woordspinnen maken. Een woordspin is manier om woordnetwerken te maken. 

We gaan een persoonlijk verhaal schrijven. Dat is een verhaal over jezelf. Je gebruikt dan vaak het woord ik. 

 

Rekenen

Donderdag wordt de tafel van 10 schriftelijk getoetst. 

We leren erbij en eraf sommen te maken in een tabel. 

We gaan met blokjes bouwen. We leren wat hoogtegetallen zijn en leren een plattegrond te tekenen van blokjes. 

 

Spelling

 

 

 

 

BLOON / spelling

De lijst voor de komende periode staan klaar. 
Ga naar www.bloon.nl
 
Alle kinderen hebben een eigen account waarmee ze kunnen inloggen. Deze inlogcode ontvangen de kinderen maandag 19 september. 
 
Nu alvast oefenen? 
Wachtwoord kwijt? Hiermee inloggen kan ook. 
 
Groep 4
Klik op inloggen leerling
Naam: wagenborgen4
Wachtwoord: groep4
 
dictee:
woordendictee 28 september
zinnendictee 30 september 
 
Oefen hiervoor de woorden van thema 1. Succes allemaal!
 
De dictee woorden kunnen ook thuis schriftelijk worden geoefend. 
klik hier voor woordpakket thema 1
 

week 37

 

Spelling

We leren woorden met drie medeklinkers vooraan of achteraan.

 

 

Rekenen

We oefenen met de tafel van 10. Donderdag krijgen de leerlingen de tafel op papier mee naar huis.

Donderdag 22 september wordt de tafel schriftelijk getoetst. Wilt u thuis met uw kind(eren) oefenen?

Heel veel succes!!

 

We rekenen deze week met centen.

We automatiseren de vrienden van 10.

 

1 erbij 9 = 10

2 erbij 8 = 10

3 erbij 7 = 10

 

etc. 

 

Taal

We leren wat een samenstelling is. Hoofd en doek = hoofddoek

We leren het alfabet.  

 

 

week 36

 

We zijn al een week begonnen! Wat fijn om met iedereen kennis te maken. We hebben er een leuke, gezellige en leerzame week op zitten. 

Er is veel aandacht geweest voor de groepsvorming. We hebben met elkaar gezongen, spelletjes gespeeld, gesprekken gehad over wat is fijn en wat niet.

Met crea hebben we een verjaardagskalender gemaakt. Alle kinderen hebben een overheerlijke taart getekend. We hebben getekend met oost Indische inkt en een wattenstaafje als kwast gebruikt. De taart hebben we ingekleurd met wasco en volgende week gaan we de achtergrond schilderen met ecoline. Binnenkort hangen deze heerlijke kunstwerken in de klas. 

 

Mededelingen:

Donderdag 8 september gymcarrousel. 8.15 Uur verwachten we de kinderen op school. De gymles van 9 september komt te vervallen.  

 

Taal

Deze week leren we wat een zelfstandig naamwoord is. Dit is een mens, dier of ding. Je kunt het vaak zien en aanraken. Vorige week hebben we dingen, dieren en mensen getekend. 

We gaan leren wat een lidwoord (de, het, een)  is. We maken oefeningen in ons taalboek. 

 

Spelling

We hebben kennisgemaakt met Gerrit. Gerrit is een grappig poppetje die ons woorden leert schrijven. Deze week hebben we het over klinkers en medeklinkers. We leren woorden schrijven met twee medeklinkers vooraan of achteraan.

 

spellingspelling

 

Rekenen

Komende week maken we kennis met de vijfstructuur. We leren tellen met groepjes van 5.

Dit gaan we doen op de kralenketting. We gaan getallen plaatsen op een getallenlijn. 

 

twaalf kralen = 2 groepjes van 5 met 2 losse kralen

 

Deze week leren we de tafel van 10.