Nieuwsbrief

 

Nieuwsbrief laatste week!  groep 7 en 8

 

Het zijn gezellige laatste weken…… alle boeken en werkschriften zijn zo’n beetje uit, de spanning neemt toe bij groep 8 want het afscheid en de stunt naderen! We doen rustig aan, we werken de meeste dagen  tot de pauze nog gewoon en daarna doen we wat meer bijzondere dingen: knutselen, tekenen, muziek, drama, de stunt oefenen  en soms film kijken. Kortom we komen de tijd goed door! Volgende week maandag en dinsdag ruimen we alles op, het is handig dat de kinderen een grote tas meenemen want ze krijgen veel mee naar huis! Woensdag is de dag van de stunt ( indien regen, verschuiven we deze naar voren, naar de maandag) en het officiële afscheid van onze groep 8!! Donderdag het feest van meester Renzo en meester Henk en het uitzwaaien van groep 8 om 13:50 uur, met afsluitend het buffet vanaf 17:30 uur!!Vrijdag hebben alle kinderen vakantie!!!

 

Wij wensen iedereen ook een hele zonnige, gezellige vakantie toe!!

 

Juf Evelien en juf Suze

 

 

Nieuwsbrief week 26/27 Groep 7,8

 

Nog een paar weekjes en dan is het vakantie!! Nog 2 weken en dan zijn de kinderen van groep 8 “brugklassers”! Ze hebben er zin in, zijn al op hun nieuwe school wezen kijken en ze bereiden een voorstelling en stunt voor. Deze gaat plaatsvinden op het schoolplein, op woensdag 13 juli vanaf 13:00 uur! Natuurlijk  wordt u van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Alle ouders van groep 8 hebben inmiddels een overzicht van de activiteiten op de dag van het afscheid en een uitnodiging voor het officiële afscheid.

 

De schriften en boeken zijn bijna uit! Iedere dag werken we nog een stukje verder maar ook iedere dag doen we allerlei andere dingen.

 

Het zijn gezellige laatste weken.

 

Juf Evelien en juf Suze

 

 

 

Nieuwsbrief week 25 Groep 7,8

 

 

We hebben een heel gezellige en droge schoolreis gehad! Iedereen heeft genoten!! 

Groep 8 is bezig aan het voorbereiden van de stunt en daar krijgen ze af en toe onder schooltijd ook de gelegenheid voor! Omdat het allemaal “top secret” is,  gebeurt dit niet op school maar in de tuin bij Carmen en/of Thijs! De ouders van beiden worden heel hartelijk bedankt voor de medewerking. 

Afgelopen donderdag heeft juf Evelien met groep 8 geoefend.

 

Natuurlijk is er ook een officieel afscheid van onze leerlingen in groep 8. Dit afscheid valt op woensdagavond 13 juli. Alle ouders zijn hier natuurlijk van harte voor uitgenodigd. De precieze tijd hoort u nog! Ook de stunt wordt gedaan op woensdag 13 juli. Ook hiervan is het tijdstip nu nog niet precies bekend. Alles komt te staan in een officiële uitnodiging, gemaakt door de leerlingen van groep 8. 

 

Nu even over groep 7. Zij krijgen in deze tijd altijd iets minder aandacht ( omdat er zoveel geregeld moet worden rondom groep 8) maar ze vinden dit niet erg, hebben ze verteld. 

Alle CITO toetsen zijn achter de rug en wij zijn super trots op jullie!! Wat een mooie scores!!

We zijn bezig de boeken uit te maken. Zowel met rekenen als met taal starten we met het laatste blok. Het spellingsboek is bijna uit!! 

Tussendoor doen we wat vaker “gezellige “activiteiten. 

Kortom…….het zijn nog best leuke weken!!

 

Volgende week donderdag en vrijdag ben ik niet op school vanwege mijn verhuizing. Er komt een invaller, het is nog niet bekend wie. 

 

Juf Evelien en juf Suze

 

 

 

 

Nieuwsbrief week 23 Groep 7 en 8

 

De week van de avondvierdaagse staat voor de deur! Gezellig met elkaar wandelen! Maar ook de week waarin groep 7  de CITO volgtoetsen van Woordenschat en Spelling afmaakt. Vrijdag 10 juni maken groep 7 en 8 de laatste topo toets!

 

Juf Evelien en ik wisselen komende week  de dinsdag en de donderdag. Juf Suze geeft dinsdag les en juf Evelien donderdag. Juf Suze komt maandagmorgen tussen 10:00 uur en 12:00 uur op school om, samen met de leerlingen van groep 8, aan hun afscheid te werken.

 

Woensdag komt er iemand op school om ons voorlichting te geven over blinde geleide honden.

Woensdag is ook de uiterste dag waarop de werkstukken ingeleverd moeten worden!

 

Verder werkt groep 8 aan een boekje over ‘het heelal”, en leren  we met wereldoriëntatie  over “het menselijk lichaam”.

 

Het wordt weer een heel gezellige, afwisselende week.

Juf Evelien, juf Suze

 

 

Nieuwsbrief week 22 Groep 7/8

 

Afgelopen week kregen de leerlingen van groep 8 de uitslag van de eindtoets. Wat een prachtig resultaat, voor iedereen!!! Super gefeliciteerd allemaal!

 

Volgende week is het een rustige week, dit keer geen bijzondere activiteiten. Groep 8 rondt heel veel werk af! We zijn bijna door de rekenopdrachten heen en ook met spelling zijn we bijna klaar. Dit laatste geldt ook voor groep 7.

Groep 7 is bezig aan het op een na laatste blok rekenen. We leren cijferend vermenigvuldigen(de wat grotere sommen) , we leren korting uitrekenen m.b.v. procenten en we lezen informatie af van staafdiagrammen.

Met taal zijn beide groepen bezig aan het op een na laatste blok. Natuurlijk komt woordenschat uitgebreid aan bod in beide groepen, Groep 7 leert veel over de interpunctie; wanneer gebruik ik: de aanhalingstekens, de komma, de dubbele punt enz. Ook leren we op welke manier we een opsomming kunnen geven in een tekst. Groep 8 leert in welke tijden zinnen kunnen staan: tegenwoordige tijd, verleden tijd maar ook: toekomende tijd en voltooide tijd. Ook leren we welke soorten signaalwoorden er in een tekst voor kunnen komen!

 

Bijna iedereen heeft zijn/haar spreekbeurt en krantenkring al gehouden en dat gaat heel goed! Er worden leuke onderwerpen gekozen en ook de voorbereiding wordt over het algemeen serieus gedaan!

 

Het is de bedoeling dat op uiterlijk 8 juni alle werkstukken zijn ingeleverd. Ik kan ze dan rustig nakijken en dan komt het cijfer in het rapport.

 

Nog niet alle kinderen hebben hun rapport ingeleverd. Uiterlijk volgende week wil ik ze graag ingeleverd hebben!

 

We maken er met elkaar een gezellige week van!

 

Juf Evelien, juf Suze

 

 

 

 

Nieuwsbrief week 21  Groep 7,8

 

Afgelopen week zijn we gestart met alweer de laatste periode van dit schooljaar! Voor groep 8 een bijzondere periode! De lesstof is bijna helemaal doorgewerkt en daarom werken we aan wat meer bijzondere dingen. Zo maakt groep 8, in tweetallen, een memory van spreekwoorden of moeilijke woorden, werken ze aan een boekje over reptielen en amfibieën en  zijn ze in het geheim bezig aan hun afscheidsfeestje en de stunt. Natuurlijk zorgen we ook dat alle lesboeken uitgemaakt worden zodat ze goed beslagen ten ijs zijn wanneer ze beginnen op de middelbare school!

 

Natuurlijk deelt groep 7 ook mee in de gezellige dingen maar voor hun wacht ook nog de tijd van de Cito volgtoetsen! We trekken er nog even goed aan!

 

Het project “planten” sluiten we af met het maken van een collage. We doen dit in tweetallen en ieder tweetal behandelt een ander klimaat. Bij een klimaat hoort een bepaalde flora en fauna. Hier moet veel informatie over verzameld worden en op een mooie, verzorgde manier gepresenteerd worden.

 

Aankomende week maken zowel groep 7 als groep 8 de methode taaltoets.

 

Meester Roy, onze stagiaire is aankomende week voor het laatst! Wij bedanken hem voor de leuke lessen en wensen hem het allerbeste en veel succes met zijn studie!

 

Met elkaar maken we er weer een gezellige week van!!

 

 

 

 

Nieuwsbrief week 16 Groep 7,8

 

Na de zeer geslaagde, gezellige voorjaarsmarkt, is het alweer bijna weekend. Afgelopen week oefenden we de belangrijkste en moeilijkste dingen voor de Eindtoets van groep 8. Aanstaande dinsdag en woensdag is het zover. Twee ochtenden werkt groep 8 aan de Eindtoets en natuurlijk wensen wij iedereen heel veel succes! Het komt zeker goed, alle stof is behandeld , goed ingeoefend en iedereen is heel gemotiveerd om lekker aan de slag te gaan! Tijdens deze uren werkt groep 7 ergens anders! Dinsdag is juf Suze bij de eindtoets en geeft juf Evelien les aan beide groepen 7. Woensdag is juf Suze bij de eindtoets en geeft meester Roeland of juf Ina les aan beide groepen 7. Donderdagmorgen geeft juf Suze les en komt groep 7 van meester Roeland bij ons omdat de toets van de andere groep 8 een ochtend langer duurt. En vrijdag sluiten we de week feestelijk af want dan vieren we de Koningsspelen. Daarna is het vakantie!!!!!

 

Er was sprake van dat het praktisch verkeersexamen plaats zou vinden op maandag 18 april maar dit gaat NIET door. De organisatie heeft het nog niet rond kunnen krijgen! We wachten rustig een volgende datum af.

 

Wij hopen dat iedereen een heerlijke mei vakantie zal hebben, met veel mooi weer!

 

 

Nieuwsbrief week 15 Groep 7,8

 

De leerlingen van groep 7 hebben het theoretisch gedeelte van het verkeersexamen achter de rug en ze zijn allemaal GESLAAGD!!Gefeliciteerd!!! Nu het praktisch gedeelte nog maar dat zal vast ook wel lukken! De leerlingen van groep 8 zijn ook heel hard aan het werk; alle puntjes worden nog even op de “i” gezet voordat zij de eindtoets maken op 19 en 20 april! We werken aan de belangrijkste taal en rekenonderdelen. Groep 7 doet gewoon mee en zij leren hier heel van. Er zijn ook heel veel andere dingen: een voorlichting van bureau HALT over het verstandig omgaan met social media , het knutselen voor de voorjaarsmarkt en Moederdag komt ook dichterbij( maar daar verklappen we niets over).

 

Met “Alles in Een” zijn we druk in de weer met “het groen”! Afgelopen week zijn we bezig geweest met het ontdekken welke knoppen er bij welke bomen horen. We deden dit aan de hand van een “zoekkaart”. De kapucijners zijn verplant. Ze zijn prachtig ontkiemd in de watten maar groeien nu verder in de aarde. Iedereen heeft een logboekje om de groei van zijn/haar plant bij te houden.

 

Komende week werken we over de weide en de heide. Welke grassoorten en verdere vegetatie vinden we in deze gebieden?

 

Met muziek oefenen we het lied en de dans voor De Koningsspelen.

 

Het wordt vast weer een gezellige en afwisselende week.

 

Juf Evelien, juf Suze

 

 

 

Nieuwsbrief week 14  Groep 7,8

 

Na alle bijzondere activiteiten en de paasdagen, werken we de weken tot de meivakantie even stevig door. Groep 8 maakt dinsdag 19 en woensdag 20 april de eindtoets. De leerlingen van De Blinke maken de zogenaamde “Ieptoets”. Er zijn drie eindtoetsen waar de scholen uit mogen kiezen; we maakten altijd de CITO Eindtoets maar hebben nu gekozen voor de “Ieptoets”. Deze toets is iets minder “talig” dan de CITO Eindtoets. U heeft vast al wel gehoord van de kinderen dat we bezig zijn met een “oefenboekje ”om te wennen aan de vraagstelling. Verder oefenen we met rekenen en taal de onderdelen die we nog lastig vinden en ook aan begrijpend lezen besteden we deze twee weken wat extra tijd. Natuurlijk wordt alles afgewisseld met de gezellige vakken als: tekenen, handvaardigheid, muziek,” Alles in Een” en gym.   Groep 7 maakt het gewone rekenprogramma maar met taal en begrijpend lezen volgen zij dezelfde lessen als groep 8.

 

Maandag 4 april wordt de bibliotheek officieel geopend en is er ook een speciaal programma voor de kinderen. Dit betekent dat we niet naar gym gaan op de middag.

 

Woensdag 6 april werken we verder aan ons project “planten”! Het zou fijn zijn wanneer alle kinderen een glazen pot mee naar school mogen nemen. Bijvoorbeeld een appelmoes pot of een  jampot.

 

Vrijdag 8 april krijgen beide groepen 7,8 een voorlichting van bureau Halt.

 

Met elkaar maken we er een gezellige, afwisselende week van!

 

 

Juf Evelien, juf Suze

 

 

 

 

Nieuwsbrief week 13 Groep 7,8

 

Wat hebben we mooie, afwisselende momenten meegemaakt, de afgelopen twee weken. Het bezoek aan de synagoge zullen we niet snel vergeten. We leerden over het mooie gebouw, over het gebruik, over de blootlegging van het ritueel badhuis en we hebben, interactief , van alles geleerd over de verschillende gebruiken en feesten in het Jodendom. “Wandelen voor water” was het volgende! Fijn dat jullie je hier zo goed voor hebben ingezet! Jullie hebben sponsorgeld bij elkaar gebracht en ook nog 6 km gelopen met 6 liter water op je rug. En dat allemaal voor het goede doel: mensen in ontwikkelingslanden de mogelijkheid geven om gebruik te kunnen maken van schoon water! Dank jullie wel dat jullie hieraan hebben willen meewerken!  En afgelopen donderdag vierden we met alle kinderen en hun leerkrachten het Paasfeest. We hebben geluisterd en meegedaan aan de viering, waarin we hoorden dat je moet proberen elkaar te helpen en dat er altijd, voor iedereen een nieuw begin is. Daarna genoten we van een overheerlijke paaslunch en ’s middags gingen we “noten schieten”! Een aantal van jullie had dit nog nooit gedaan, dus het was erg leuk om deze traditie te leren kennen. We hebben het heel erg leuk gevonden. We speelden in gemixte groepen, alle kinderen van beide groepen 7 en 8 door elkaar. Dit was heel gezellig en we hadden veel plezier met elkaar!

 

Volgende week weer een bijzondere week: dinsdag 29 maart zijn de kinderen vrij en hebben de leerkrachten een “teamdag”!

 

 Woensdag 30 maart is juf Nienke weer bij ons in de groep omdat de leerkrachten van De Blinke op bezoek gaan bij andere scholen van ”Noordkwartier”.

 Volgende week woensdag ontvangen wij leerkrachten van diverse scholen van “Noordkwartier”!

 

De eindtoets van groep 8 komt steeds dichterbij; de komende weken oefenen we iedere dag een paar vraagstukjes, zoals deze in de eindtoets voor zouden kunnen komen! Natuurlijk zijn we hier ook al regelmatig mee bezig geweest maar we doen er een schepje bovenop!  

 

Wij wensen u allemaal hele gezellige paasdagen en tot volgende week!

 

Juf Evelien, juf Suze

 

 

Nieuwsbrief week 11 Groep 7,8

 

De eerste week na de vakantie zit er alweer op! Een week waarin we begonnen aan het project “planten”! We zijn al druk bezig geweest, onze thematafel is nu al bijna vol en we hebben van alles geplant en gezaaid: wortel, rode biet, knoflook en tuinkers. We gaan de groeiwijze de komende weken bijhouden. Aanstaande woensdag gaan we bekijken hoe bollen en knollen groeien en we gebruiken daar o.a. de ui voor.

 

Er staan nog meer leuke dingen op het programma voor volgende week: donderdag komt de wethouder van de gemeente Delfzijl ons van alles vertellen over de leerplicht. Dit in het kader van “De dag van de leerplicht”. Ook hebben we deze dag gymcaroussel.

 

Vrijdag brengen we een bezoek aan de synagoge in Groningen. Dit doen we samen met groep 5,6 en is de officiële  afsluiting van ons project “Geloven”!

We gaan ons ook voorbereiden op de Paasviering. We leren de liederen die we tijdens de viering gaan zingen en luisteren naar de verhalen die passen in de “Veertig dagen” tijd!

 

Meester Roy is volgende week de hele week bij ons en hij zal iedere dag een aantal lessen verzorgen! Veel succes meester!

 

Ik ( juf Suze) ben donderdag niet op school. Ik moet deze dag in Amsterdam aanwezig zijn. Er komt een vervanger maar op dit moment is nog niet bekend wie dit zal zijn.

 

Op woensdag 23 maart doen we mee aan “Wandelen voor Water”. U heeft hier allemaal een brief over gekregen. Met daarin ook de vraag wie van U in de gelegenheid is ons heen en weer te rijden naar Appingedam.

 

Woensdag en donderdag maakt groep 7 de methodetoets van rekenen. De topotoets stellen we uit naar dinsdag 22 maart. Dit vanwege ons bezoek aan de synagoge.

 

We gaan superleuke, afwisselende dagen tegemoet.

 

Juf Evelien, juf Suze

 

 

 

 

Nieuwsbrief week 8, Groep 7,8

 

Wat hebben we een mooi feest gevierd op mijn verjaardag! Fantastisch zoals de groep mij heeft verwend. En het mooist vond ik de manier waarop dit gebeurde: met elkaar een prachtige armband en ketting gekocht en natuurlijk ………….heel veel drop , lekkere bodylotion, douche crème en zeepjes! En twee hele mooie kaarten, een van groep 5/6 en een van groep 7/8. De cadeautjes kreeg ik niet zomaar; voor elk pakje moest ik een vraag beantwoorden of een opdrachtje doen! Echt heel leuk bedacht!!We hebben veel spelletjes gedaan en natuurlijk………pop corn gebakken en opgegeten! Bedankt allemaal voor deze mooie dag! ( Dit had ik vorige week al geschreven maar omdat er iets mis ging met de mail, is dit stuk vorige week helaas niet geplaatst!)

 

Alle kinderen van groep 8 hebben inmiddels het aanmeldingsformulier voor de nieuwe school meegekregen. Deze kunnen worden ingevuld en worden opgestuurd naar de school voor voortgezet onderwijs. Op maandag 22 of dinsdag 23 februari bent u uitgenodigd om het onderwijskundig rapport te bespreken.

 

We hebben met spelling het controle dictee gemaakt en volgende week starten we met blok 6. Groep 7 leert woorden met “ch” en regelmatige werkwoorden op “ten”.

Groep 8 gaat aan de slag met Engelse leenwoorden en met het vervoegen van werkwoorden die uit het Engels komen. Met rekenen werkt groep 8 verder aan de verschillende thema’s .

Groep 7 leert werken met procenten, het uitrekenen van korting, we gaan verder met cijferend vermenigvuldigen en delen en we leren grafieken aflezen. Met taal leert groep 7 dat de betekenis van een woord kan veranderen door een achtervoegsel en we leren dat je teksten soms beter kan begrijpen wanneer je ook naar de plaatjes kijkt.

 

Groep 8 werkt komende weken in een “oefen”toetsboekje , dit ter voorbereiding op de eindtoets. We maken de opgaven veelal samen om aan de vraagstelling te wennen en om de beste manieren van oplossen te ontdekken.

 

Met” Alles in Een” ronden we de komende week het thema “Geloven” af! We zijn bezig met het maken van een collage over de verschillende feesten binnen de verschillende godsdiensten. Dit doen we in duo’s! Aankomende week presenteren we de werkstukken aan elkaar.

 

Met handvaardigheid werken we verder aan onze linoleumsnede.

 

Vrijdag 26 februari zijn alle kinderen vrij en is voor hun de vakantie begonnen! Wij wensen iedereen alvast een heerlijke vakantie week toe!

Het wordt vast weer een fijne week!

 

Juf Evelien, juf Suze

 

 

 

Nieuwsbrief week 6 Groep 7,8

 

Alle toetsen zijn nu echt voorbij en we kunnen ons weer richten op andere zaken!

Met zowel taal als rekenen starten we met het tweede deel!

Met rekenen leert groep 7 werken met de rekenmachine , we werken over lengtematen en inhoudsmaten en de breuken komen weer aan de orde.

Groep 8 werkt de rest van dit jaar aan thema’s. Deze week aan het thema: getallen en bewerking, kommagetallen, breuken en procenten. Dit betreft allemaal herhalingsstof. Fijn om te doen voorafgaand aan de eindtoets.

Met taal leert groep 7 wat “beeldspraak “is ( ik heb vlinders in mijn buik) zij gaan een “grappig” verhaal schrijven en natuurlijk gaan we aan de slag met woordenschat.

Groep 8 werkt en leert over woorden die uit een andere taal komen maar in Nederland veel gebruikt worden, zij gaan een “podiumtekst” schrijven, ( een gedicht, toneelstuk of verhaal) en we leren weer de betekenis van 10 nieuwe woorden.

Met spelling herhalen we de voorgaande lessen uit dit blok. En we maken het signaaldictee.

Met “alles in Een” leren we over het Boeddhisme.

 

Met handvaardigheid werkt de hele school de komende weken aan het project: “Druk, druk, druk! Dit is een project waarin allemaal druktechnieken aan bod komen. Onze groep maakt een linoleumsnede en drukt deze natuurlijk ook af. De lessen worden gegeven door een lerares van het IVAK , samen met juf Evelien.

Aanstaande donderdag, 11 februari, krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Wilt u zo vriendelijk zijn een geschikte tas mee te geven? Het is een grote map om mee te nemen.

Aanstaande donderdag hebben we ook gymcaroussel , vrijdag vervalt de gymnastiek. En dat is mooi want vrijdag vier ik ( juf Suze) mijn verjaardag. De kinderen hoeven geen drinken en eten mee te nemen voor in de pauze.

Het wordt vast een superleuke week!

Juf Evelien, juf Suze

 

 

 

 

Nieuwsbrief week 5 Groep 7,8

 

Heerlijk, de CITO toetsen zijn achter de rug! Fijn dat iedereen zich er zo goed voor heeft ingezet! Aankomende week maken beide groepen de methodetoets 4 van rekenen. Met taal werken we aan herhalingslessen en ook hiervan maken we de methode toets. Met spelling zijn de volgende categorieën aan de beurt: groep 7: s=c ( concert) en verkleinwoorden ( ringetje, omaatje, kettinkje).Groep 8: bezitsvormen ( Anna’s jas) woorden met een “x” ( examen, saxofoon).

Met “Alles in Een ”werken we deze week over het “hindoeïsme”. Het hindoeïsme is een heel oude godsdienst. De meeste hindoes wonen in India maar ook in Nederland wonen hindoes. Hun families komen vaak uit Suriname. In Suriname is een kwart van de bevolking hindoe. We leren over het ontstaan en de gebruiken, rituelen, ideeën van deze godsdienst. We zien een film, luisteren naar muziek, lezen en tekenen erover!

Vanaf komende dinsdag zal meester Roy iedere dinsdag bij ons in de klas stage lopen. Welkom meester Roy!

Donderdag luisteren we naar de eerste spreekbeurt van dit jaar! Kyra bijt het spits af en we verheugen ons er nu al op! Veel succes en plezier bij de voorbereiding, Kyra! We maken er met elkaar een fijne week van!

 

Juf Evelien, juf Suze

 

 

 

Nieuwsbrief week 4 Groep 7,8

 

Wat hebben we afgelopen week hard gewerkt aan de Cito toetsen. Knap dat iedereen zich daar zo goed voor inzet. Nog 1 weekje en dan is dat allemaal weer klaar! Natuurlijk zijn er ook nog heel veel andere dingen: we hebben de “berijpte” bomen nagetekend, ijskristallen geknipt, een mega grote olifant ingekleurd en in de pauzes heerlijk in de sneeuw gespeeld.

 

Behalve de citotoetsen( rekenen en spelling) herhalen we volgende week blok 4 van rekenen .

 

Met spelling starten we met blok 5. Groep 7 leert woorden met “ct”( actief) en woorden met “s”= “c”( het circuit). Groep 8 leert het schrijven van bezitsvormen. ( Jans mobieltje, Eddy’s boek) en woorden met een “x”.( de explosie).

 

Met taal leert groep 8 de gebiedende wijs: ( Kom hier!) en zij schrijven een tekst a.d.h.v. een plan van aanpak! Groep 7 leert wat de “aanvoegende wijs” is. ( Men neme ) en zij schrijven een “doetekst” ( een soort handleiding).

 

Met Alles in een leren wij deze week heel veel over de Islam. Welke gebruiken en feesten vinden we bij de moslims?

 

Vrijdag 29 januari maken beide groepen de topo toets.

 

Een hele poos geleden hebben we meegedaan met een wedstrijd van Veilig Verkeer Nederland. Iedereen heeft een banner ontworpen. Van iedere leeftijdscategorie zijn er 10 genomineerden en onze Thijs is daar een van ! Fantastisch! U kunt nog tot 31 januari stemmen op het ontwerp van Thijs. U doet dit door te gaan naar: https://nln.typeform.com/to/uXcqOz

Als Thijs wint, wordt er een echte banner gemaakt van Thijs zijn ontwerp!!!!

 

Met elkaar maken we er weer een gezellige week van!

 

Juf Evelien, juf Suze

 

 

 

Nieuwsbrief week 3 Groep 7,8 

 

We hebben na de kerstvakantie de eerste “normale” week achter de rug! Toch wel weer fijn om gewoon met elkaar op school te zijn!  

Aankomende twee weken maken we de CITO volgtoetsen en volgende week beginnen we met: de tempo toets rekenen, woordenschat en begrijpend lezen. Ook wordt de leestoets DMT afgenomen. De week daarop maken we rekenen en spelling.  

Het is belangrijk dat de kinderen goed uitgerust zijn want dit zijn intensieve dagen.  

Met spelling maken we herhalingslessen en met rekenen werken we aan de laatste lessen uit het eerste rekenboek. Groep 7 zoekt gelijkwaardige breuken bij elkaar en herkent ruimtelijke figuren ook maken we geldsommen. 

Groep 8 maakt grote deelsommen, herhaalt moeilijke procentensommen en maakt zelf ruimtelijke figuren.  

Met “alles in Een” leren we in week 2 over het Christendom.  

De spreekbeurten zijn ook gepland , alle kinderen krijgen een lijst met data mee naar huis! Volgende week plannen we de “krantenkring”. 

Met elkaar zorgen we voor een fijne week! 

 

Juf Evelien en juf Suze 

 

 

 

Nieuwsbrief week 2 Groep 7,8

 

Allereerst wensen wij u allemaal een heel voorspoedig 2016. Het was een bijzonder begin van deze nieuwe periode! En tegelijk ook heel leuk want………….wanneer kun je nu schaatsen op straat!!

Omdat we afgelopen week maar twee dagen hebben gewerkt, schuiven we een beetje met de stof. Volgende week is een “gewone” week  en de week daarop starten we met de Cito toetsen.

Met “Alles in Een”zijn we begonnen aan het thema: “Geloven”.

We leren veel over de verschillende wereld  godsdiensten. Aan bod komen: het Jodendom, het Christendom, de Islam, het Hindoeïsme en  het Boeddhisme.

We leren over het ontstaan,  de gebruiken  en de overeenkomsten en verschillen binnen deze godsdiensten. We beginnen met het Jodendom.

Natuurlijk richten we weer een thematafel in! Misschien heeft u nog spullen die mee naar school mogen! Die kunnen we dan bekijken en over praten!

We maken er met elkaar een gezellige week van!

Juf Evelien, juf Suze

 

 

 

Nieuwsbrief week 51 Groep 7,8

 

Een korte nieuwsbrief dit keer! We zijn al volop bezig met het Kerstfeest. Iedere dag oefenen we het schimmenspel en het wordt prachtig! De “lezers” dragen echt voor, rustig en mooi op toon en de spelers weten precies wanneer er met welke schim gespeeld moet worden. Heel knap! De oudercommissie heeft de personeelskamer helemaal verduisterd zodat het spel mooi uitkomt! Maandag middag laten we het spel 6 keer zien, alle leerlingen komen in groepjes kijken en luisteren. Omdat we de hele maandagmiddag bezig zijn met het schimmenspel, hebben we deze dag geen gymnastiek.

Verder wordt er natuurlijk geknutseld om ons lokaal mooi te maken. En dat lukt al heel aardig!

Donderdag hebben we het kerstdiner en wat is er nu mooier om bij kaarslicht te eten! Het zou fijn zijn als iedereen een potje mee neemt waar een waxinelichtje in kan. Graag een potje waar het waxinelichtje helemaal in valt, dan hoeven we niet bang te zijn dat iemand met zijn/haar mouw in het vlammetje hangt.

Met rekenen maken we de stof af die hoort bij week 1 van het vierde blok en ook met taal maken we de eerste week van het nieuwe blok af. Dit geldt ook voor spelling.

Volgende week wordt dus een echte “feestweek” met veel bijzondere activiteiten. En om de week extra feestelijk af te sluiten, viert juf Evelien op vrijdag 18 december haar verjaardag! We gaan die vrijdag wel naar gymnastiek.

Met elkaar maken we er een hele gezellige laatste week voor de vakantie van!

 

juf Evelien, juf Suze

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief week 50 Groep 7,8

 

Wat hebben we een gezellig Sinterklaasfeest gevierd! We waren allemaal op school ( gelukkig was Nadine ook zover hersteld dat ze erbij kon zijn) en wat hadden we prachtige surprises en gedichten voor elkaar gemaakt! We hebben bijna de hele ochtend genoten van het luisteren naar de gedichten en het uitpakken van de surprises. ’s Middags brachten Sinterklaas en de Pieten ons nog een kort bezoekje en hebben we “speculaas milkshake” gemaakt! Het smaakte naar meer! De kinderen hebben het zelf gemaakt dus……………….ze weten hoe het moet!!

Alle sinterklaas knutsels zijn mee naar huis en vanaf maandag zijn we in “kerst sferen”! Onze groep vertelt het kerstverhaal en daarbij spelen we een schimmenspel! De “lezers” zijn al een poosje bezig met het instuderen van hun tekst en maandag beginnen we met het oefenen van het schimmenspel!

We werken ook nog een beetje aan de gewone vakken. De rekentoets is achter de rug en is door iedereen goed gemaakt! Fantastisch! We starten nu dus met het vierde en tevens laatste blok uit het eerste boek.

Met “Alles in Een” hebben we het laatste hoofdstuk afgesloten. De komende twee weken ronden we af en verwerken we de stof op een creatieve manier!

Aankomende week ronden juf Evelien en ik de huisbezoeken aan de leerlingen van groep 8 af!

We zorgen met elkaar weer voor een gezellige, feestelijke week!

 

Juf Evelien, juf Suze

 

 

Nieuwsbrief week 49 Groep 7,8

 

Wat is het toch altijd een gezellige tijd met al die vrolijke pieten en sinterklazen  in ons lokaal! Thuis wordt er vast ook hard gewerkt aan de surprises en de gedichten. Maandag 2 dec. mogen alle surprises mee naar school en maken we er een mooie tentoonstelling van! We kunnen er dan drie dagen van genieten want donderdag, tijdens het sinterklaas feest, pakken we ze natuurlijk uit!

Afgelopen week hebben we de band van Piet zijn fiets geplakt. Daar zat een pepernootje in. Nou, dat was best een klus! Maar dankzij "you tube" en vele handige kinderen in de klas is het ons toch gelukt! Dinsdag knutselen we nog meer binnen het Sinterklaasthema en woensdag maken we nog iets lekkers

Er moet ook nog wat gewerkt worden: met taal maken beide groepen de herhalingstaken van blok 3. De toets komt de week daarna en met rekenen herhalen we de moeilijkste sommen van blok 3 en maken we op woensdag en vrijdag de toets.

Met spelling hebben we het controledictee net achter de rug , alle kinderen hebben dit dictee goed gemaakt, fantastisch! We beginnen aan blok 4! We gaan vooral aan de slag met werkwoorden en met “struikelblokken”, dit zijn gewoon moeilijke woorden! ( onmiddellijk) !

Vrijdag 11 december maken we de volgende topografie toets.

 

Juf Evelien en ik komen aanstaande week weer op bezoek bij een aantal leerlingen van groep 8 om te spreken over de verwijzing naar het voortgezet onderwijs!

Het wordt natuurlijk een hele gezellige, afwisselende “sinterklaas week”!

 

 

 

Nieuwsbrief week 48 Groep 7,8

 

We hebben een korte week achter de rug maar toch hebben we veel gedaan! Super gewerkt!!  Sinterklaas is weer in het land en volgende week ook in Wagenborgen. We maken het weer gezellig in ons lokaal en we maken vanaf volgende week een werkboekje met daarin allemaal opdrachten die te maken hebben met Sinterklaas.  Omdat sinterklaas het druk heeft, helpen we hem een handje! We hebben lootjes getrokken en alle kinderen hebben een envelop  meegekregen met daarin 5 euro. Het is de bedoeling dat voor dit gehele bedrag een cadeautje wordt gekocht. Het cadeautje wordt verpakt in een mooie, leuke, surprise met daarbij een gedicht! Uiterlijk 2 december moeten alle surprises op school zijn ingeleverd zodat ze allemaal tentoongesteld kunnen worden en we er allemaal van kunnen genieten! Veel plezier en succes met het bedenken en maken!

Aanstaande maandagavond is de voorlichtingsavond van het voortgezet onderwijs in De Molenberg in Delfzijl. De ouders van de leerlingen van groep 8 zijn hiervoor uitgenodigd. 

Dinsdag 8 december is er een meeloop dag op het Dollard College in Woldendorp. Alle leerlingen van groep 8 van De Blinke en De Waarborg gaan hierheen. Zij gaan gezamenlijk met de bus heen en terug. Het is leuk en leerzaam om een dagje mee te lopen op het voortgezet onderwijs, ook al valt de keuze niet op het Dollard College. Alles wordt goed georganiseerd, de details hiervan volgen nog.

Met “ Alles in Een” werken we verder aan : Oost-Europa en De Balkan. Natuurlijk leren we veel over het grootste land van Oost-Europa: Rusland . We leren dat het land zo groot is dat er zelfs tijdverschil is binnen dit land. We hebben het over de cultuur en het geloof.

Alle Balkan landen vormen een bergachtig schiereiland en we leren over de verschillende klimaten en culturen. De film van deze week gaat over Moskou.

Het wordt weer een gezellige, afwisselende week.

Juf Evelien, juf Suze 

 

 

Nieuwsbrief week 47 Groep 7,8

 

We hebben gezellige “Sint Maarten” weken  achter de rug. We maakten mooie lampionnen en hebben nieuwe liedjes geleerd! En de gezelligheid is deze en volgende maand nog lang niet voorbij! Voor we het weten zitten we middenin “de sinterklaas en de kerst”. Maar er gebeurt meer. Volgende week leren beide groepen nog een categorie spelling: gr 7: woorden op “isch” en groep 8: woorden met een tussenklank “e of en”. Met rekenen leren beide groepen over procenten, verder leert groep 7 meer over: cijferend vermenigvuldigen , het gemiddelde uitrekenen en het lezen van een afstands-tijdgrafiek. Groep 8 leert meer over: delen met rest, gewichtsmaten en ook de afstands-tijdgrafiek.

Met begrijpend lezen werken we deze week vooral aan : betekenissen uit de context van een verhaal halen.

Met taal werkt groep 7 aan : woordenschat, het onderscheiden van dialect, een tekst schrijven m.b.v. een woordpad en hoe geef je een “instructie”. Groep8 werkt aan: een tekst schrijven m.b.v. een woordparaplu en een woordkast, aan woordenschat, het werken met steekwoorden en het vinden van de persoonsvorm en het gezegde.

Met “Alles in Een” is Zuid-Europa aan de beurt. De film gaat over Spanje en verder behandelen we de landen die grenzen aan de Middellandse Zee.

Afgelopen week leerden we het liedje “Vader Jacob” zingen in het : Frans, Duits, Engels en Spaans. Zelfs in “canon” ging het goed!

Komende dinsdag gaan we met handvaardigheid iets van papier mache maken. Graag allemaal voor dinsdag een stapeltje oude kranten meenemen!

Aanstaande donderdag zijn de kinderen vrij! De leerkrachten zijn op bezoek bij andere scholen. Dit alles om inspiratie op te doen voor de nieuw te bouwen school!

 

Met elkaar maken we er weer een gezellige week van.

Juf Evelien, juf Suze

 

Nieuwsbrief week 46 groep 7,8 

 

Volgende week is het Sint Maarten maar op school is het nu al een beetje zo! Twee keer hebben we uitgebreid aan de lampionnen gewerkt en ze zijn bijna af en prachtig geworden! Met verkeer zijn we “banners” aan het ontwerpen; het onderwerp is: “goed gezien worden”. Het is een  landelijke actie en het mooiste ontwerp wordt ook echt in productie genomen en wordt echt opgehangen. Met taal hebben we de toets gemaakt, en komende week starten beide groepen met een nieuw blok. Natuurlijk doen we weer veel aan woordenschat en groep 7 herhaalt de persoonsvorm terwijl groep 8 het gezegde, onderwerp en lijdend voorwerp herhaalt. Ook maken we een gezellige les over Sint Maarten. Met rekenen leert groep 7 werken met verschillende diagrammen en een verhoudingstabel en groep 8 leert van een afbeelding de schaal bepalen. Ook werken beide groepen aan verhaaltjessommen. 

Met Alles in Een is “West-Europa” aan de beurt: De film gaat over Schotland en de lessen over Frankrijk, België en Luxemburg. We hopen dat onze thematafel nog beter gevuld gaat worden. Nog niet veel kinderen  hebben hier iets voor meegenomen.  

Alle leerlingen van groep 8 krijgen binnenkort bezoek van beide juffen i.v.m. de keuze voor het VO. De afspraken zijn gemaakt en we verheugen ons op goede gesprekken.  

Met elkaar maken we er weer een hele gezellige week van!  

Juf Evelien en juf Suze 

 

Nieuwsbrief week 45 groep 7 en 8

 

We blikken nog even terug op  de Kinderboekenweek! We hebben met elkaar genoten van de afwisselende proefjes, de slimme uitvindingen en de mooie verhalen met fantasiedieren. Ook maakten we tekeningen a la Escher,  maakten we een tijdlijn en leerden we hoe zwaar je bent op verschillende planeten. Tot slot de voorstelling “Raar maar Waar”, uitgevoerd door mensen van het IVAK en de tentoonstelling! Fijn dat er zoveel mensen waren die al het werk kwamen bekijken en geholpen hebben bij het voorbereiden van de proefjes en de uitvinding.   We hebben een fantastische Kinderboekenweek gehad!

Afgelopen week hebben beide groepen de tweede rekentoets van de methode gemaakt evenals het tweede controledictee. Volgende week maken we de herhalingstaken van taal met aan het eind van de week de toets.

Met rekenen starten we met een nieuw blok: groep 8 oefent het afronden van miljoenen, het vereenvoudigen van breuken, het optellen en aftrekken van ongelijknamige breuken en leert het lezen van een afstandstabel. Groep 7 leert het cijferend aftrekken van geldbedragen, welke breuken evenveel waard zijn, rekenen met digitale tijden en schattend vermenigvuldigen.

Met spelling starten we ook  met blok 3: groep 8 leert het schrijven van samenstellingen, ( hondenriem en rijstebrij) woorden met een “i”( vitamine), woorden met een lange klinker die klinken als een korte klinker ( omelet)

Groep 7 leert: woorden waarin de klank “zj” wordt geschreven als “g”( etalage), woorden met een “i”( nasi ), worden eindigend op “isch”( technisch).

Met “alles in Een” zijn we begonnen aan het thema; “Europa”. Een leuk aardrijkskundig thema wat dichtbij de belevingswereld van de kinderen ligt. Misschien is er thuis nog iets te vinden voor op de thema tafel. Denk aan souvenirs uit verschillende landen, folders, reisgidsen enz.

Komende week is “West-Europa “aan de beurt. Frankrijk , België en Luxemburg komen aan bod.

Het gaat over: de industrie, de landbouw, de verschillende talen de eetgewoontes, de koloniën van Frankrijk.

Met topografie werkt groep 7 aan: Frankrijk, Spanje en Portugal en groep 8 aan Zuid en Midden Amerika.

De toets hierover is op vrijdag 13 november.

Op donderdag 12 november vindt er fietscontrole plaats. U leest hier meer over in het algemene deel van de nieuwsbrief.

En natuurlijk zijn we ook al gestart met het knutselen van een lampion. Erg leuk om met de bovenbouwgroepen door elkaar heen te zitten. De lampionnen worden prachtig. Volgende week woensdag werken we er weer een poosje aan!

Aankomende week heb ik van werkdagen geruild met juf Evelien. Ma, di ,woe is juf Suze er en do en vr juf Evelien.

Met elkaar maken we er weer een fijne en leuke week van!

Juf Evelien en juf Suze

 

 

Nieuwsbrief groep 7 en 8, week 43/44

 

Na de vakantie gaan we aan de slag met het Alles-in-1 thema: Europa.

Vergeet niet te oefenen voor de topotoets op vrijdag 30 oktober.

 

FIJNE VAKANTIE!!! We zien elkaar weer op dinsdag 27 oktober!

 

Groetjes van juf Suze en juf Evelien

 

 

Nieuwsbrief groep 7 en 8, week 42

 

Deze week werken we verder over het thema van de Kinderboekenweek. We werken aan onze uitvindingen en knutselen een fantasiedier.  We krijgen informatie over de kinderboeken die een prijs hebben gewonnen.  We gaan klassikaal een tijdlijn maken met bijzondere uitvindingen uit de geschiedenis. Want wanneer is bijvoorbeeld de spijkerbroek uitgevonden, en was die er eerder dan het fototoestel? We gaan het allemaal uitzoeken!  We leren over zwaartekracht, en je eigen gewicht op de maan. Over bijzondere planeten, en hoe we eigenlijk aan informatie uit de ruimte komen. Verder zijn we erg benieuwd naar de proefjes, spannend! Op donderdag gaan we de voorstelling van het Ivak zien, passend bij de Kinderboekenweek. Op vrijdag hopen we iedereen te zien op onze tentoonstelling. Dan kunt u alles komen bewonderen.

 

We kunnen deze week veel kosteloos materiaal gebruiken. Dinsdagmiddag gaan we fantasiedieren knutselen, maar ook in de rest van de week bij het werken aan de uitvinding zullen we materiaal nodig hebben.  Verzamelt u met ons mee? Doosjes, wc rollen, e.d. zijn van harte welkom!

 

De uitvindingen die we , in groepjes, maken in het kader van de Kinderboekenweek , beginnen al aardig vorm te krijgen! Wat zijn er creatieve dingen bedacht. De ontwerpen waren afgelopen woensdag klaar en vanaf donderdag zijn we ze daadwerkelijk gaan maken. Wat is er al mooi getekend in de geest van de kunstenaar MC Escher. U kent het werk van Escher misschien wel……het is “raar maar waar”. Bij het fantasiedier waar dinsdag aan geknutseld wordt, hoort een verhaal, iedereen bedenkt en schrijft een grappig verhaal bij zijn/haar fantasiedier. Wanneer u vrijdag 16 oktober naar de tentoonstelling komt, kunt u alles lezen en bekijken.

 

Met rekenen komen deze week de volgende sommen aan bod:

 

Groep 7 oefent het cijferend vermenigvuldigen (onder elkaar zetten), maakt sommen met breuken en maakt kennis met rekenen met honderdsten van seconden (bijv. 0.59,03 sec.).

Groep 8 oefent cijferend delen, rekent de prijsverhogingen uit in procenten, en haalt zelf de som uit een verhaaltje of een plaatje.

 

We rekenen op een interessante en spannende week, vol proefjes en ontdekkingen. Samenwerken en luisteren naar elkaars plannen is hierbij heel belangrijk. Zo maken we er met elkaar een gezellige week van!

 

Groeten van de juffen

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief groep 7 en 8, week 41

 

We ruimen de spullen over de Middeleeuwen weer op. Het thema is nu echt afgelopen. Maar wat was het een interessant onderwerp! En wat hebben we veel geleerd. Met als afsluiter het bezoek aan Heiligerlee.

 

Deze week beginnen we aan het thema van de Kinderboekenweek: Raar maar waar. Woensdag hebben we met elkaar de opening, en is er in de middag de boeken-ruilbeurs. We zullen iedere dag een proefje doen. Er valt zoveel te ontdekken! We maken kennis met de kunstenaar Esscher, die hele bijzondere werken maakte. Raar maar waar! We lezen veel, het is immers Kinderboekenweek. Ook horen we over de boeken die een prijs hebben gekregen. De taallessen zullen deze week veelal binnen dit thema gegeven worden. We leren over uitvindingen en gaan er ook zelf mee aan de slag. We zijn erg benieuwd hoe creatief jullie zijn, en welke uitvindingen jullie gaan bedenken!

 

Op woensdag 7 oktober staat ook de Dodehoek-voorlichting  gepland. Wanneer je achter of naast een vrachtauto rijdt, is het heel belangrijk om te weten of de chauffeur je ook kan zien. Dit gaan de kinderen tijdens de voorlichting zelf ervaren. Een hele belangrijke les! 

 

Groep 7  maakt met rekenen kennis met getallen rond 1 miljoen. We zijn druk met kommagetallen en breuken, en we maken kennis met de kubieke meter. Groep 8 oefent met cijferend vermenigvuldigen. Kommagetallen moeten op de juiste plaats op de getallenlijn worden gezet, en ook de rekenmachine komt er bij! We gaan met de rekenmachine een kommagetal maken van een deling of een breuk. Dit moet dan afgerond worden op 2 cijfers achter de komma.

 

In verband met de Kinderboekenweek hebben we de topo-toets verzet naar vrijdag 30 oktober. Groep 7 moet dan de kaart van België en Luxemburg kennen, en groep 8 leert de kaart van Afrika. Wanneer je op tijd begint met oefenen dan weet je ze straks zo!

 

We maken er met elkaar een fijne week van!

 

Groeten juf Suze en juf Evelien

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief groep 7 en 8

 

Helmen, zwaarden, vuurstenen, een harnas en een maliënkolder.

Dit is wat de groepen 5 t/m 8 woensdagmorgen jl. hebben gezien! Gewoon op school! Dit allemaal omdat Sebastiaan Pelsmaeker   een “gastles” kwam geven. Sebastiaan is afgestudeerd archeoloog en heeft zich bekwaamd in het exact namaken van Middeleeuwse attributen. Hij maakt deze o.a. voor musea en tentoonstellingen. Ook geeft hij gastlessen en neemt dan heel veel spullen mee om te laten zien en erover te vertellen.

Wat was het interessant en best spannend! We hebben allemaal verschillende helmen mogen vasthouden, arm en beenstukken van een harnas mogen omdoen. Ook hebben we vonken van vuursteen laten afspatten, met een soort ijzeren gesp ,  die ze daarvoor gebruikten in de Middeleeuwen. Ook liet Sebastiaan vier zwaarden zien. Hij vertelde hoe lang hij hieraan werkte voordat ze klaar waren en hoe scherp ze waren. Iedereen mocht om de beurt naar voren komen om heel voorzichtig een van de zwaarden vast te houden.! Ook vertelde Sebastiaan dat hij wel een jaar had gewerkt aan een maliënkolder en dat deze wel 65 kg. weegt!  De hele outfit van een ridder woog wel 150 kg

.

We hebben genoten en zullen dit niet snel vergeten! Een mooie illustratieve les bij het thema: Middeleeuwen!  

Klik hier voor de foto's.

 

Met taal zijn beide groepen bezig met de juiste keuzes maken. Want hoe kies je nu een geschikt plaatje, een passend filmpje of een duidelijk schema wanneer je iets vertellen wilt, een spreekbeurt houdt of een werkstuk maakt? Dan moet je goed nadenken over wat je wilt vertellen en wat daar het beste bij past. We leren schema’s en plattegronden te lezen.

 

Groep 7 leert met spelling de woorden met au goed schrijven en leert persoonsvormen vanonregelmatige werkwoorden (Hij zwemt-hij zwom). Groep 8 oefent met de werkwoorden die beginnenmet be- ge- her- ver- en ont-, en leert een aantal Franse leenwoorden zoals mayonaise.

 

De rekentoets is gemaakt, en dus kunnen we door naar het volgende hoofdstuk! Groep 7 leert deze week kommagetallen te zetten tussen 2 kommagetallen. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat valt best mee hoor! We kijken nu niet alleen naar de tienden (2,5) maar ook naar de honderdsten (2,51). Groep 8 leert voorspellingen te doen aan de hand van grafieken, en telt ongelijknamige breuken bij elkaar op (bijv. ½ + ¾ =).

 

Volgende week woensdag, 30 september , gaan we met elkaar naar Heiligerlee. Helaas zijn we nog niet rond met het vervoer. We hebben nog minimaal een auto nodig!  

Donderdag 1 oktober hebben we weer gymcaroussel! Graag de gymkleding mee op deze dag en  betekent dat we op de vrijdag niet meer gymmen! 

Vrijdag 2 oktober hebben we een topo toets. Groep 7: landen van Europa, groep 8: landen en wateren van Zuid-Amerika. Veel succes met leren! Allemaal tienen?????  

 

Groeten van juf Suze en juf Evelien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 7 en 8 Blinke

 

 

Op woensdag 23 september gaat de landelijke Kinderpostzegelactie 2015 van start. Ook wij doen hieraan mee. We streven naar een prachtig gezamenlijk bedrag samen met de andere groep 7 en 8! Zet hem op allemaal!

 

De komende week gaan we het rekenen van blok 1 herhalen, aan het eind van de week maken we de rekentoets. Met spelling en taal beginnen we aan een nieuw blok. De taaltoets en het dictee zijn afgelopen week al gemaakt.

Vrijdag 2 oktober is de eerste topotoets. Groep 7 leert hiervoor de landen van Europa. Voor groep 8 is het de bedoeling dat ze de plaatsen en wateren van Zuid-Amerika kennen. 

 

We beginnen alweer aan de laatste week van het thema Middeleeuwen. We kijken een stukje film en lezen de teksten, hierover preaten we en maken we vragen. We zijn bezig met het tekenen van Middeleeuwse kleding. We beplakken het met stof, er zijn al prachtige jurken en pakken bedacht!

 

We rekenen weer op een goede week met elkaar!

 

Groeten van de juffen