De ouderraad

 

De ouderraad bestaat momenteel uit 7 leden, die 6 keer per schooljaar bijeenkomen. De leden worden door de ouders op de jaarlijkse ouderavond in het najaar schriftelijk gekozen. Op de jaarlijkse ouderavond zijn alle ouders/verzorgers van harte welkom. U kunt allerlei vragen stellen en/of opmerkingen geven over de gang van zaken op school. Deze avond proberen we meestal op een leuke en informatieve manier af te sluiten.

 

De ouderraad bestaat uit de volgende leden:

 

 

 

Commissies. 

De ouderraad wordt onderverdeeld in commissies. Ook de leerkrachten zijn onderverdeeld in deze commissies. Samen proberen we elk schooljaar weer leuke dingen te organiseren voor zowel de kinderen als de ouders. De opbrengsten van een aantal commissies komt weer ten goede voor de kinderen in bijvoorbeeld speelmateriaal.

 

Op school hebben we de volgende commissies:

- Actie : bijvoorbeeld de koekenactie of metworstenactie

- Sinterklaas

- Kerstmis

- Kronkelmarkt

- Sponsorloop

- Schoolreis: groep 1 en 2 en groep 3 t/m 6

- Koningsspelen

- Laatste schoolweek.

 

De commissies zijn weken tot wel 2 tot 3 maand van te voren bezig om alles te bedenken en te organiseren. Ook wordt er soms een beroep gedaan op de ouders/verzorgers om mee te helpen of dingen klaar te zetten voor activiteiten.

 

"Vele handen maken licht werk”.

 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben kunt u altijd bij de ouderraadsleden terecht. Zij zullen u graag te woord staan en indien nodig het bespreken in de ouderraadsvergaderingen.

 

Aantal leden ouderraad.

De ouderraad bestaat nu uit 7 leden. De ouderraad heeft het streven om 9 leden te hebben. De commissies kunnen op die manier meer verdeeld worden. Wat houdt de ouderraad in: We komen 6 x per jaar bij elkaar voor een vergadering. Deze vindt altijd plaats op een dinsdagavond van 19:15 tot ongeveer 20:00. Soms korter soms wat langer.

 

De leden worden onderverdeeld in commissies, dit gaat in gezamenlijk overleg. Er wordt van je verwacht dat je in ieder geval in 1 commissie plaats neemt. Een aantal weken of maanden voor een activiteit ( sinterklaas/kerst/friemelmarkt) beginnen de vergaderingen. Deze zullen in frequentie toenemen naarmate de activiteit dichterbij komt. Deze vergaderingen vinden altijd overdag plaats, meestal gelijk na schooltijd. Dingen regelen zoals cadeautjes of het regelen van drinken/eten, spullen maken o.i.d. gebeurd allemaal overdag. Tijdens de activiteit ben je uiteraard zelf aanwezig. Als een activiteit is geweest kom je nadien nog eens bij elkaar om te bespreken hoe alles gegaan is, wat beter had gekund etc. De ene commissie vraagt meer tijd van je dan een andere commissie. Ook wordt van je verwacht dat je mee helpt met andere activiteiten als een andere commissie je daarom vraagt. Tijdens de or-vergadering worden de diverse commissies besproken. Mededelingen van school worden bekend gemaakt, je kunt allerlei zaken bespreekbaar maken: wat valt je op, wat hoor je onder de ouders, waarom gaan bepaalde dingen op school zo of zou het een idee zijn om dat anders te gaan doen.

 

Heeft u nog belangstelling om plaats te nemen in de ouderraad of heeft u nog vragen over de ouderraad kunt u altijd contact opnemen met een van de ouderraadsleden.