Klik op de onderstaande link om de schoolgids te downloaden:

 

bs de kronkelaar schoolgids-2016-2017.pdf

 

Basisschool de Kronkelaar heeft voor u een uitgebreide schoolgids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. Natuurlijk is deze schoolgids ook bedoeld als informatiebron voor ouders die nu kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af over onze manier van werken.

 

In deze gids proberen wij u te vertellen:

  • welke doelstellingen voor ons belangrijk zijn
  • hoe we dat realiseren
  • hoe onze zorg voor de leerlingen is georganiseerd
  • hoe wij de resultaten meten
  • hoe wij u daarvan op de hoogte stellen
  • algemene zaken die van belang zijn


Wij besteden ook aandacht aan formele zaken als vakantie en verlofregelingen, roosters, festiviteiten, ouderbijdrage, inspraak en wij wijzen op de klachtenregeling. Deze schoolgids is tot stand gekomen in samenwerking met het team van de school en de Medezeggenschapsraad. De Medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht betreffende de inhoud van de schoolgids. De schoolgids verschijnt jaarlijks.