Terug

'Rondeel'

De afbeeldingen horen bij een stelopdracht over een Rondeel maken. Een rondeel is een gedicht waarvan bepaalde regels op afgesproken plaatsen terugkomen. Het rondeel dat vrij gemakkelijk met kinderen te schrijven is, telt acht regels.
Regel 1 komt terug als regel 4 en als regel 7.
Regel 2 is precies hetzelfde als regel 8.
Het rondeel moest over henzelf gaan.