Verkeerveiligheidslabel

 

Obs de Waarborg is in het bezit van het VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL.

Deze label stelt div.eisen aan de school en omgeving.

Om deze label te behouden, dient de school zich aan deze eisen te houden, en te versterken.

 

Veilige schoolomgeving.

Het hebben van minimaal 1 verkeersouder. ( Obs de Waarborg heeft er 2 )

Het in kaart hebben van veilige route's van en naar school.

Verkeerseducatie.

Praktisch verkeerseducatie.

 

Dit zijn zomaar een paar eisen waar de school aan moet voldoen.

De verkeersouders proberen met veel inzet, zich sterk te maken om deze label te behouden.