Wat bieden wij

 

In een sfeer van rust en regelmaat besteden we door "samen-werken” en "samen-doen” veel aandacht aan de zelfstandigheid van onze leerlingen.

 

Dit door:                                                                                                  

 • Een groot schoolplein met speelwerktuigen.
 • Nieuwe lesmethoden, waarbij veel aandacht voor zelfstandigheid.
 • Meerdere computers in elk lokaal ter ondersteuning van de lessen.
 • Een indeling van 8 groepen met een vaste groepsleerkracht.
 • Het leren omgaan met huiswerk voor onze oudere leerlingen.
 • Een uitgebreide collectie jeugdliteratuur in onze bibliotheek.
 • Veel aandacht voor het individuele kind.
 • Gebruik te maken van het CITO leerlingenvolgsysteem.
 • Een speciale leerkracht voor zorgkinderen.
 • Veel aandacht voor buitenschoolse sportactiviteiten.
 • Regelmatige informatie d.m.v ouderbulletins.
 • Een continurooster van 08.15 uur tot 14.00 uur, vrijdagmiddag vrij.
 • Een zeer actieve Medezeggenschaps- en ouderraad.


Gezamenlijk voelen we ons verantwoordelijk dat onze leerlingen met plezier naar school kunnen gaan. Kinderen hebben hieraan behoefte en het komt de leerprestaties ten goede.