Weektaak en kieskast

 

Weektaak

Elke dag wordt de dagtaak uitgelegd en opgeschreven op het bord. Aan het eind van de dag moet die taak ook af zijn. Als leerlingen klaar zijn met de dagtaak dan kunnen ze verder met de weektaak. Deze weektaak is maandagochtend opgegeven en besproken en moet aan het eind van de week op vrijdag af zijn. De taken die op de weektaak staan zijn onder andere : oefenen met BLOON en de Rekentuin op de computer, een spellingkaart, begrijpend lezen kaart, schrijven, extra rekenen, maar ook bijvoorbeeld een tekening die nog afgemaakt moet worden. De leerlingen noteren hun taken per week in hun weektaakschrift. Hebben ze een taak af dan zetten ze er een kruisje achter. Alle weektaakschriften liggen in de zwarte kastjes voor in de klas. Taken die af zijn worden nagekeken door de leerkracht.Wanneer de leerlingen op vrijdag hun weektaak nog niet afhebben, krijgen zij dit als huiswerk mee naar huis.

 

Kieskast

Wanneer de leerlingen klaar zijn met hun weektaak, dan kunnen ze werken in de kieskast. Dit is een kast met allerlei opdrachten die zelfstandig verwerkt kunnen worden.

 

Opzet kieskast

In de kieskast wordt gewerkt als de leerlingen klaar zijn met hun werk (dagtaak/weektaak). Om hun keuzevrijheid te beperken en om hun als dat enigszins nodig is te sturen heb ik het volgende systeem opgezet:

 

Een kieskast met allerlei materialen

De kieskast bestaat onder andere uit: puzzels, mini loco, Pico Picollo, internetopdrachten, techniek, tekenen, reken=en taalpuzzels, kleurplaten e.d. De kieskast staat achter in de klas. Alle onderdelen zijn genummerd, dit is nodig voor de Kieskastbingo.

 

 

 

  • Een kieskast-bingo-kaart
  • Op de “kieskast-bingo-kaart” vult de leerkracht de getallen in die corresponderen met het materiaal uit de kieskast.

De leerling maakt steeds 1 bingo kaart van 16 vakjes vol en heeft dan een ‘BINGO’. Als de ‘kieskast-bingo-kaart‘ vol is dan moet de leerling al zijn verzamelde kieskast werk in zijn weektaakschrift laten zien. Dit wordt gecontroleerd en bij positieve beoordeling afgevinkt. De leerrling krijgt een nieuwe “kieskast-bingo-kaart”. Als de BINGOkaart vol is dan mag de leerling uit de KieskastBINGO pot een lootje trekken met een beloning erop. De beloningen bedenken we aan het begin van het schooljaar met elkaar, dit kan zijn : dag op de stoel van de juf zitten, de hele week met een kleur schrijven, iets lekkers voor tussen de middag enz.

 

Afspraken

  • Er wordt stil en zachtjes gewerkt
  • De materialen worden netjes teruggezet.
  • Schrijfwerk moet netjes verwerkt worden in de weektaakschrift

 

Sommige kieskast materialen mogen in de hal gebruikt worden als het op dat moment toelaatbaar is.

 

 

Belangrijk is dat de kinderen zelf nadenken over wat op dat moment handig en mogelijk is. Dit zonder anderen daarbij te storen.